เชียงใหม่ – อ.แม่ริมจัดศูนย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ให้ประชาชนลงทะเบียนวอร์คอินเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ คาดภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ มียอดฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 80 จากจำนวนผู้ที่ต้องได้รับวัคซีน 64,000 ราย ขณะที่ศูนย์พักคอยที่อำเภอแม่ริม มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 40 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแบบวอร์คอิน มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้อำเภอแม่ริม มีจำนวนผู้ที่ต้องได้รับวัคซีนจำนวน 64,000 ราย คาดว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2564 จะมียอดการฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 80

อ.แม่ริมเปิดวอร์คอินฉีดวัคซีนคาดสิ้นต.ค.ยอดเกิน80%

ขณะที่ในอำเภอแม่ริม ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่จำนวน 16 ราย กระจายอยู่ใน 8 ตำบล ได้แก่ ต.โป่งแยง ต.ห้วยทราย ต.สะลวง ต.ริมใต้ ต.แม่แรม ต.ดอนแก้ว ต.สันโป่ง และ ต.เหมืองแก้ว ทั้งหมดเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม และ ศูนย์พักคอย ที่อำเภอได้จัดเตรียมไว้ ทำให้อ.แม่ริมมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 จำนวน523 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และ ศูนย์พักคอยจำนวน 163 ราย

     สำหรับในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ทางอำเภอแม่ริมได้จัดศูนย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปยังให้บริการที่ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง และวันที่ 26 ตุลาคม 2564 จัดศูนย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปให้บริการที่วัดป่าม่วง ต.แม่แรม อ.แม่ริม ส่วนวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จัดศูนย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปให้บริการที่ อบต.โป่งแยง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ.แม่ริม สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่ อสม. หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่ระบุไว้

 

อ.แม่ริมเปิดวอร์คอินฉีดวัคซีนคาดสิ้นต.ค.ยอดเกิน80%

     ส่วนศูนย์พักคอยของอำเภอแม่ริม ใช้สถานที่ของโรงแรมแม่ริมลากูน สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 150 เตียง เริ่มเปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้าพักประมาณ 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ ที่โรงพยาบาลสนามส่งให้เข้ามาพักในศูนย์พักคอยของอำเภอแม่ริม โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครพิงค์เข้ามาดูแลผู้ป่วยที่เข้ามาพักในจุดนี้อย่างใกล้ชิด