จากเหตุการณ์เด็กชาย วัย 10 ขวบ เดินขึ้นไปบนเวที ขณะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สวดมนต์และกล่าวปราศรัยประจำสัปดาห์ ในนครวาติกัน เพื่อขอหมวกจากโป๊ป โดยโป๊ปฟรานซิส ยกย่องว่า เป็นธรรมชาติและเสรีภาพของเด็ก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โป๊ปฟรานซิส ยกย่องความเป็นธรรมชาติและเสรีภาพของเด็ก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขคริสตจักรโรมันคาธอลิก สวดมนต์และกล่าวปราศรัยประจำสัปดาห์ เมื่อวันพุธ ( 20 ต.ค.) โดยระหว่างที่บาทหลวง กำลังสวดมนต์ เด็กชาย วัย 10 ขวบ ลุกขึ้นจากที่นั่งแถวหน้าในหอประชุมในนครวาติกัน เดินขึ้นไปบนเวทีเพื่อขอหมวกขาวของโป๊ป 

โป๊ปฟรานซิส ยกย่องความเป็นธรรมชาติและเสรีภาพของเด็ก

 

โป๊ปฟรานซิส ยกย่องความเป็นธรรมชาติและเสรีภาพของเด็ก

 

โดยเด็กชาย ยังจับมือของนักบวชคนหนึ่ง และร้องขอหมวกแบบของโป๊ป อีกครั้ง หลังจากที่ครั้งแรกทำไม่สำเร็จ

 

จนในที่สุดความพยายามของเด็กชาย จึงสำเร็จโดยได้รับหมวกตามที่ต้องการ ขณะที่ผู้มาเข้าเฝ้าโป๊ป ต่างปรบมือให้ เมื่อเด็กชายลงจากเวทีหลัง

 

โป๊ปฟรานซิส ยกย่องความเป็นธรรมชาติและเสรีภาพของเด็ก

โป๊ปฟรานซิส ยกย่องความเป็นธรรมชาติและเสรีภาพของเด็ก

 

หลังเหตุการณ์ดังกล่าว โป๊ปฟรานซิสได้ออกมายกย่อง "ความเป็นธรรมชาติและเสรีภาพ" ของเด็ก

 

พระองค์สังเกตเห็นว่าเด็กคนนี้ มีความบกพร่องทางสติปัญญา และก็ได้อธิษฐานเผื่อเขาด้วย

 

โป๊ปฟรานซิส ยกย่องความเป็นธรรมชาติและเสรีภาพของเด็ก

โป๊ปฟรานซิส ยกย่องความเป็นธรรมชาติและเสรีภาพของเด็ก

 

โป๊ปฟรานซิส ยกย่องความเป็นธรรมชาติและเสรีภาพของเด็ก