ชาวนาหลายพื้นที่ของ จ.อุทัยธานี อยู่ในพื้นที่รับมวลน้ำล้นอ่างทับเสลา ต้องเร่งเกี่ยวข้าวยังสุกงอมไม่เต็มที่ หนีมวลน้ำที่กำลังใกล้จะมาถึง ขายได้ราคาถูกเพียง 5000 -5,500 บาท ต้องยอมขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดีกว่าข้าวจมน้ำเสียหายทั้งหมด

ที่จังหวัดอุทัยธานี สถานการณ์น้ำล้นอ่างทับเสลา จนส่งผลกระทบเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำตอนบนของอำเภอลานสัก ซึ่งล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้ว แต่มวลน้ำได้ไหลบ่าทะลักลงไปในพื้นที่รับน้ำตอนล่างอย่างต่อเนื่อง และเกิดอุทกภัยกันอย่างหนักในพื้นที่อำเภอหนองฉาง  และพื้นที่รับน้ำลองลงไปในพื้นที่อำเภอทัพทัน อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอเมือง ต้องเฝ้าระวังกันตลอด 24 ช.ม. และพื้นที่ถูกน้ำท่วมสร้างความเสียหายทางการเกษตรของพื้นที่นาข้าว ชาวนาเกี่ยวข้าวหนีน้ำไม่ทันข้าวที่สุกงอมเต็มที่ จมอยู่ใต้บาบาลได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงขาดทุนกันอย่างย่อยยับ

เร่งเกี่ยวข้าวหนีมวลน้ำล้นอ่างยอมขาดทุน เร่งเกี่ยวข้าวหนีมวลน้ำล้นอ่างยอมขาดทุน

ส่งผลให้เกษตรกรชาวนาในพื้นที่รับน้ำ ของตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน อย่างเกษตรกรชาวนา หมูที่ 6 ของตำบลนี้ ต้องจ้างรถเกี่ยวข้าวมาเร่งเกี่ยวข้าว ที่ยังไม่สุกงอมเต็มที่ และยังไม่ถึงอายุที่จะเก็บเกี่ยวมากนัก เพราะหวั่นจะได้รับความเสียหายของมวลน้ำที่จะมาถึงในเร็วๆนี้  โดยเกษตรกรชาวนาในพื้นที่บอกว่า การเกี่ยวข้าวครั้งนี้ แม้อายุข้าวยังไม่สุกงอมเต็มที่ แต่จำเป็นต้องเก็บเกี่ยวไปขายทันที หากปล่อยน้ำไว้และมวลน้ำมาถึงข้างต้องจมน้ำเสียหายไปทั้งหมด โดยต้องยอมขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะราคาข้าวที่เก็บเกี่ยวไปขายได้เพียงตันละ 5,000 -5,500 บาท เท่านั้น แต่พอจะได้ทุนกลับมาได้ส่วนหนึ่งก็ยังดี ดีกว่ามวลน้ำมาถึงข้าวจะจมน้ำเสียหายไม่ได้อะไรกลับมาเลย

เร่งเกี่ยวข้าวหนีมวลน้ำล้นอ่างยอมขาดทุน เร่งเกี่ยวข้าวหนีมวลน้ำล้นอ่างยอมขาดทุน

 

ข่าว-ภาพ โดย สามสอ จันทรังษ์