svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

พาณิชย์จัดคาราวานธงฟ้าช่วยขาวสงขลาลดค่าครองชีพ

17 ตุลาคม 2564

สงขลา - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาจัดคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด -19 จังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

17 ตุลาคม 2564 ที่บริเวณพื้นที่ 5 ไร่ (ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา) เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ร้านธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 จุด ของคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชนฝ่าภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งจัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 15 -21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น.

พาณิชย์จัดคาราวานธงฟ้าช่วยขาวสงขลาลดค่าครองชีพ

โดยตั้งแต่เริ่มจัดร้านยังไม่ทันเสร็จ มีประชาชนมายืนรออยู่หน้าร้าน เพื่อเข้าคิวซื้อสินค้าก่อนแล้ว ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ไข่ไก่และน้ำตาลทราย ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป 30% ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และเพิ่มช่องทางในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาถูก เข้าถึงประชาชนโดยตรง รวมทั้ง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจำหน่ายผ่านรถคาราวานธงฟ้าเคลื่อนที่ในจังหวัดสงขลา เป๋นเวลา 7 วัน โดยสินค้าทั้งหมดในรถมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พนักงานคนขายทั้งหมดต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา รวมทั้งมีการคัดกรองผู้ที่เข้าไปเลือกซื้อสินค้า ในร้านจะต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และมีการเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด 

พาณิชย์จัดคาราวานธงฟ้าช่วยขาวสงขลาลดค่าครองชีพ
 

ร้านธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา มี 5 จุดคือ จุดที่ 1 พื้นที่ 5 ไร่ (ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา) จุดที่ 2 ลานออกกำลังกายตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) จุดที่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา(ประมงใหม่) บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสถานีขนส่ง จุดที่ 4 ลานคนเมืองติดกับคิวระโนด-สงขลา และจุดที่ 5 หน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ (ตรงข้ามเทศบาลนครสงขลา) 

พาณิชย์จัดคาราวานธงฟ้าช่วยขาวสงขลาลดค่าครองชีพ

สำหรับกิจกรรม “คาราวานธงฟ้าช่วยประชาชนฝ่าภัยโควิด-19 จังหวัดสงขลา” เป็นรถคาราวาน จำนวน 36 คัน และเต็นท์จำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ อำเภอสิงหนคร อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ และอำเภอคลองหอยโข่ง โดยสินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ไข่ไก่ และน้ำตาลทราย ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป 30 %

พาณิชย์จัดคาราวานธงฟ้าช่วยขาวสงขลาลดค่าครองชีพ
 

พาณิชย์จัดคาราวานธงฟ้าช่วยขาวสงขลาลดค่าครองชีพ

นางสาวฉัตรสุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดูแลค่าครองชีพประชาชน การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนให้เข้มแข็ง ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างยิ่งของรัฐบาลที่จะต้องดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นการจัดกิจกรรม “คาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 จังหวัดสงขลา” ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนใน ระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้น

ภาพ/ข่าว โดย
สันติภาพ  รามสูต จ.สงขลา