ด่วน! ที่ประชุม #พรรคเพื่อไทย มีมติเอกฉันท์ขับ ส.ส ศรัณย์วุฒิ และ ส.ส.พรพิมล ให้ออกจากพรรคเพื่อไทย กรณีโหวตสวนมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

วันนี้ (12 ต.ค. 64) ที่ประชุมพรรคเพื่อไทย มีมติเอกฉันท์ขับ ส.ส ศรัณย์วุฒิ และ ส.ส.พรพิมล ให้ออกจากพรรคเพื่อไทย กรณีโหวตสวนมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

 

 

1. ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ กรณีแถลงข่าวกล่าวหาลักษณะเป็นปักปักษ์ต่อพรรค

 

 

2. พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี เขต 5 กรณีฝักใฝ่พรรคอื่น

 

"พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพพรรคเพื่อไทย"

ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์

พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี