พัทลุง - ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สั่งกำชับนายอำเภอวางมาตาการเข้ม หลังเชื้อระบาดทวีความรุนแรง พบผู้ป่วยเพิ่มติดท็อปเท็นตลอดสัปดาห์ ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 218 ราย สะสม 6,463 ราย เสียชีวิต 58 ราย และอาจจะต้องประกาศใช้มาตรการการล็อกดาวน์บางพื้นที่อีกครั้ง

วันนี้ (12 ต.ค. 2564) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด_19 พื้นที่จังหวัดพัทลุง ทวีความรุนแรงต่อเนื่องทุกอำเภอ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้น เชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้า ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 218 ราย ติดท็อปเท็นของภาคใต้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของ อ.กงหรา อ.ปากพะยูน และ อ.เมือง ทำให้เกิดปัญหาผู้ป่วยล้นเตียงในโรงพยาบาลแต่ละแห่งในขณะนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ของ อ.ปากพะยูน มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก 3 วันติดต่อกันทำให้โรงพยาบาลในพื้นที่เตียงไม่เพียงพอ ทางอำเภอปากพะยูน จึงได้ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ ตั้งโรงพยาบาลส่วนหน้าขึ้นที่ "โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน" เพื่อรับรองผู้ป่วยในกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง  และในขณะในพื้นที่ อ.ปากพะยูน และ อ.กงหรา ทั้ง 2 อำเภอดังกล่าวได้ใช้มาตรการขอความร่วมมือห้ามเดินทางเข้า ออก พื้นที่เสี่ยงของแต่ละตำบลที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ และพื้นที่ที่มีการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
ผู้ว่าฯ กำชับใช้มาตรการเข้ม หลังพบผู้ป่วยสูงต่อเนื่อง เสี่ยงล็อกดาวน์ ผู้ว่าฯ กำชับใช้มาตรการเข้ม หลังพบผู้ป่วยสูงต่อเนื่อง เสี่ยงล็อกดาวน์

ผู้ว่าฯ กำชับใช้มาตรการเข้ม หลังพบผู้ป่วยสูงต่อเนื่อง เสี่ยงล็อกดาวน์

ทางด้าน นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้สั่งกำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอเข้มงวดวางมาตรการเข้มในการป้องกันควบคุมโรคไม่ให้แพร่ขยายเป็นวงกว้าง และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในแต่ละพื้นที่ยังรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ก็ต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นอีกครั้ง คือ การล็อกดาวน์ ห้ามเข้า - ออก อย่างเด็ดขาดเป็นเวลา 14 วัน  ผู้ว่าฯ กำชับใช้มาตรการเข้ม หลังพบผู้ป่วยสูงต่อเนื่อง เสี่ยงล็อกดาวน์ ผู้ว่าฯ กำชับใช้มาตรการเข้ม หลังพบผู้ป่วยสูงต่อเนื่อง เสี่ยงล็อกดาวน์

ขณะเดียวกันวันนี้ 12 ตุลาคม 2564  นางบุษบา  ณ.แก้ว  ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 11 แห่ง ได้จัดโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน วิชาการแปรรูปพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในรูปแบบแคปซูลเพื่อแปรรูปฟ้าทะลายโจรอัดแคปซูลและแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ให้กับผู้ป่วยภายในเรือนจำกลางพัทลุง ที่มีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดถึงจำนวน 839 ราย  และผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามของจังหวัดพัทลุง จำนวน  21,000 แคปซูล โดยมอบผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ผู้ว่าฯ กำชับใช้มาตรการเข้ม หลังพบผู้ป่วยสูงต่อเนื่อง เสี่ยงล็อกดาวน์ ผู้ว่าฯ กำชับใช้มาตรการเข้ม หลังพบผู้ป่วยสูงต่อเนื่อง เสี่ยงล็อกดาวน์ ภาพ / ข่าว โดย
ธัญวีร์ จันทร์สุขศรี จ.พัทลุง