นครศรีธรรมราช - เมืองคอนจัดเตรียมสถานที่ แต่งตั้งพระสังฆาธิการ "เจ้าคณะจังหวัด" ในวันพรุ่งนี้เวลา 14.00 น.ซึ่งจะมีเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รวมทั้งคณะสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม

กรณีที่ " สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ " แจ้งที่ประชุม มส. สำนักพระราชวังมีหนังสือแจ้ง ว่า " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " ทรงมีพระราชดำริแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 30 รูป และถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์ และพบว่ามีการแต่งตั้งในลำดับที่ 1.28 พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งที่พระราชปริยัติเวที หรือ “ เจ้าคุณเจือ ” วัดมุมป้อม เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปเดิม ยังดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งถือเป็นการแต่งตั้งซ้ำซ้อน จนพระสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนพากันวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวาง ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ต.ค.64 ทางคณะสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมตัวกันให้กำลังใจพระราชปริยัติเวที “ เจ้าคุณเจือ ” และมีมติว่าจะเข้าพบเจ้าคณะภาค 16 และเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เพื่อขอรับการชี้แจงถึงเหตุผลการปลดเจ้าคุณเจือ และเรียกร้องขอความเป็นธรรมตามที่เสนอข่าวไปนั้น

เมืองคอนเตรียมสถานที่ แต่งตั้งพระสังฆาธิการ “ เจ้าคณะจังหวัด “


 

ล่าสุดมีหนังสือด่วนมาก ที่ จภ. 126. 096/2564 จากสำนักงานเจ้าคณะภาค 16 วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ระบุข้อความว่า เรื่อง พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาพระบัญชาฯ จำนวน 2 ฉบับ ด้วย เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ไต้แจ้งให้ทราบว่า ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 รูป ดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. พระราชปริยัติเวที (เจือ) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564

 2. พระสิริคณาจารย์ (รั่น) รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรง ตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 รายละเอียด ปรากฏตามสำเนาพระบัญชาที่แนบมานี้ พร้อมกำหนดพิธีมอบพระบัญชาในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ วัดประดู่พัฒนาราม อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย เจ้าคณะใหญ่ เป็นประธานในพิธี จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอนิมนต์ท่านเข้าร่วมในพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ด้วย. ด่วนมาก เรียนมาด้วยความนับถือ ลงชื่อ(พระธรรมวิมลโมสี) เจ้าคณะภาค 16 นอกจากนี้ยังมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ให้เข้าร่วมในพิธี ฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน “
เมืองคอนเตรียมสถานที่ แต่งตั้งพระสังฆาธิการ “ เจ้าคณะจังหวัด “

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวันนี้ ( 11 ต.ค.64 ) ที่ศาลาปฏิบัติธรรม พ.ศ.2552 ภายในวัดประดู่พัฒนาราม ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พระสงฆ์ พร้อมด้วยฆราวาส รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันจัดสถานที่ภายในห้องประชุม เพื่อเตรียมประกอบพิธี แต่งตั้งพระราชปริยัติเวที (เจือ) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และแต่งตั้งพระสิริคณาจารย์ (รั่น) รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพรุ่งนี้เวลา 14.00 น.ซึ่งจะมีเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รวมทั้งคณะสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม

เมืองคอนเตรียมสถานที่ แต่งตั้งพระสังฆาธิการ “ เจ้าคณะจังหวัด “


ภาพ/ข่าว โดย
ชชาดล เจริญพงศ์ จ.นครศรีธรรมราช