นครศรีธรรมราช - เปิดใจ " เจ้าคุณเจือ " ยืนยันพร้อมร่วมพิธีมอบพระบัญชาขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พรุ่งนี้ ย้ำที่ผ่านมาใช้หลักเมตตาธรรม อย่าอาฆาตมาดร้าย ให้อภัย และมุ่งสร้างความรักสามัคคี ทำให้คณะสงฆ์เมืองคอน มีมาตรฐานได้รับการยอมรับเป็น 1 ในภาคใต้

กรณีที่ "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ " แจ้งที่ประชุม มส. สำนักพระราชวังมีหนังสือแจ้ง ว่า " พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " ทรงมีพระราชดำริแต่งตั้งพระสังฆาธิการ 30 รูป และถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์ และพบว่ามีการแต่งตั้งในลำดับที่ 1.28 พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งที่พระราชปริยัติเวที หรือ " เจ้าคุณเจือ " วัดมุมป้อม เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปเดิม ยังดำรงตำแหน่งอยู่ ซึ่งถือเป็นการแต่งตั้งซ้ำซ้อน จนพระสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนพากันวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวาง ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ต.ค.64 ทางคณะสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมตัวกันให้กำลังใจพระราชปริยัติเวที " เจ้าคุณเจือ " และมีมติว่าจะเข้าพบเจ้าคณะภาค 16 และเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เพื่อขอรับการชี้แจงถึงเหตุผลการปลดเจ้าคุณเจือ และเรียกร้องขอความเป็นธรรมตามที่เสนอข่าวไปนั้น

เปิดใจ "เจ้าคุณเจือ" พร้อมร่วมพิธีมอบพระบัญชา
              
11 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ จภ. 126. 096/2564 จากสำนักงานเจ้าคณะภาค 16 วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2564 ระบุข้อความว่า  เรื่อง พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาพระบัญชาฯ จำนวน 2 ฉบับ ด้วย เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ไต้แจ้งให้ทราบว่า ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 รูป ดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 1. พระราชปริยัติเวที (เจือ) เจ้าคณะจังหวัตนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 30สิงหาคม 2564  และ 2. พระสิริคณาจารย์ (รั่น) รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรง ตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564  รายละเอียด ปรากฏตามสำเนาพระบัญชาที่แนบมานี้
           

" ในการนี้ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ได้กำหนดพิธีมอบพระบัญชาในวันที่ 12  ตุลาคม 2564  เวลา 14.00น. ณ วัดประดู่พัฒนาราม อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย เจ้าคณะใหญ่ เป็นประธานในพิธี จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอนิมนต์ท่านเข้าร่วมในพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ด้วย. ด่วนมาก เรียนมาด้วยความนับถือ ลงชื่อ(พระธรรมวิมลโมสี) เจ้าคณะภาค 16  นอกจากนี้ยังมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ให้เข้าร่วมในพิธี ฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน "

เปิดใจ "เจ้าคุณเจือ" พร้อมร่วมพิธีมอบพระบัญชา
                
ขณะที่ช่วงเช้าเดียวกันนี้พระราชปริยัติเวที  " เจ้าคุณเจือ " ได้รับกิจนิมนต์ไปร่วมสวดมนต์และฉันภัตตาหารเพลที่วัดพระนคร ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าว จึงเดินทางไปพบและสอบถามเรื่องราวขั้นตอนการรับพระบัญชา โดยพระราชปริยัติเวที " เจ้าคุณเจือ " กล่าวว่า อาตมาจะเดินทางไปร่วมรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชที่วัดประดู่ด้วย โดยพระสังฆาธิการที่เข้ารับพระบัญชา ฯ 2 รูปคืออาตมารับพระบัญชาเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และพระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย) วัดประดู่พัฒนาราม จ.นครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะ จ.นครศรีธรรมราช ส่วนเจ้าคณะอำเภอทั่วจังหวัดที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมพิธีนั้นเพื่อเป็นพยานและให้ได้รับรู้โดยทั่วกัน
              
"สำหรับอาตมา เมื่อได้รับพระบัญชายกขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฯ ก็ไม่มีปัญหาใดๆ จะปฏิบัติหน้าที่ตามพระบัญชาต่อไป เพียงแต่ไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าคณะในปกครองเท่านั้น งานก็น้อยลงอาตมาก็เหนื่อยน้อยลง แต่จะต้องร่วมในการขับเคลื่อนกิจการของเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ที่จะขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป อาตมาไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น
             

ต่อข้อถามที่ว่าการจัดระเบียบในคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมา ที่มีปัญหาหมักหมมมายาวนาน ทราบว่า ต้องเหนื่อยและเสี่ยงกับการถูกคุกคาม เคยท้อหรือไม่ เจ้าคุณเจือ กล่าวว่า อาตมาไม่เหนื่อย ไม่ท้อ เพราะทำงานเป็นทีม เป็นกลุ่ม เป็นกองงาน เป็นคณะที่ร่วมกันทำ ร่วมกันขับเคลื่อน อาตมาจะไม่ทำงานคนเดียวหรือมอบให้เลขาฯ ทำงานคนเดียวไม่ได้ แม้แต่ในระดับอำเภอ อาตมาก็มีนโยบายให้ตั้งเป็นกองงานขึ้นมาเช่นกัน ไม่ให้ทำอย่างโดดเดี่ยวเฉพาะเลขานุการกับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล 

เปิดใจ "เจ้าคุณเจือ" พร้อมร่วมพิธีมอบพระบัญชา
               
ซึ่งกิจการงานที่ขับเคลื่อนก็สำเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการยอมรับแล้วว่า นครศรีธรรมราช ได้มาตรฐาน เพราะว่าในยุคก่อน ทั่วภาคใต้เขาจะปรามาสว่าคณะสงฆ์นครศรีธรรมราช ใหญ่เสียเปล่า มากเสียเปล่า แต่ว่าไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลย แต่ตอนนี้เขายอมรับว่า คณะสงฆ์นครศรีธรรมราช มีมาตรฐาน
              
เจ้าคุณเจือ กล่าวอีกว่า ในเรื่องของการเหนื่อยน้อยลงนั้น อาตมามองว่าไม่เหนื่อย แต่ความเสี่ยงในเรื่องการแต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะใต้ปกครองก็จะเสี่ยงน้อยลงในเรื่องการถูกวิพากวิจารณ์ เพราะมีทั้งชอบใจไม่ชอบใจ บางรูปก็ข่มขู่จะฟ้องร้อ หรือร้องเรียน เพราะปัจจุบันรัฐบาลเขาเปิดรับหมดไม่ว่าจะเป็นการร้องแบบบัตรสนเท่ห์ ร้องทางออนไลน์ เขารับหมด เขาจะนำไปสู่การขยายตำแหน่งงานให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ตามที่มีการร้องมา แต่อันที่จริงเรื่องที่ร้องนำไปใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายหรือในศาลไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่ที่ร้องจะไม่ลงชื่อผู้ที่รับผิดชอบ แต่หน่วยงานที่รับเรื่องเขากลับดำเนินการสอบสวนทั้งหมดตามที่เป็นข่าว
                
"เกิดเป็นมนุษย์อย่าให้จิตใจให้วุ่นวาย  อย่าสงสัย ให้รู้รักสามัคคีกันมาก ๆ ต่อไป  เพราะหากเราทะเลาะแตกแยกกันก็จะเข้าทางของคนบางกลุ่มที่เขามองอยู่ว่าคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความอยู่ดี มีความรักสามัคคีกันจริงหรือไม่ ที่ผ่านมาการดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดของอาตมา จะใช้หลักเมตตาธรรมค้ำจุนโลก หรือ หลักเมตตาธรรมค้ำจุนโลก หรือ "โลโกปัตถัมภิกา เมตตา " หมายถึงโลก (สังคม) สงบสุขได้ด้วยเมตตาคือ ปรารถนาดีต่อกัน ไม่มีเวร ไม่มีภัย ให้อภัยแก่กัน ไม่มีการอาฆาตมาดร้าย ทำอะไรที่เป็นการเบียดเบียนกัน เมื่อได้รับการอภัยต่างฝ่ายก็ต้องมีความสุขหรือ " แฮปปี้ " อยู่กันได้ มองหน้ากันได้ แต่หากมีทิฐิเครียดแค้นมันจะมองหน้ากันไม่ติด 
             
 ต่อข้อซักถามที่ว่า ท่านยังมีโครงการสำคัญที่คั่งค้างยังไม่สำเร็จที่อยากจะฝากเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่บ้างหรือไม่  เจ้าคุณเจือ ตอบว่า คงไม่ต้องฝากอะไร เพราะอาตมาเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ฯ ก็ต้องให้คำปรึกษาอยู่ตลอด ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำตามปกติอยู่แล้ว 
 

ภาพ/ข่าว โดย
ชชาดล  เจริญพงศ์  จ.นครศรีธรรมราช