ระนอง - ตม.ระนองเร่งผลักดันต่างด้าวชาวเมียนมา 189 คน กลับประเทศผ่านทางจังหวัดเกาะสอง โดยมีทูตแรงงานเมียนมารับตัว

11 ตุลาคม 2564 ที่ท่าเทียบเรือประภาคาร ต.ปากน้ำท่าเรือ อ.เมือง จ.ระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ระนอง , ทหาร กอ.รมน.จังหวัดระนอง , ทหาร ฉก.ร.25 , ตำรวจตระเวนชายแดน 415 , ศร.ชล ระนอง , ศปชล.ทม.ระนอง,ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน ผลักดันแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา จำนวน 189 คน กลับประเทศ/ผ่านทางจังหวัดเกาะสอง 

ตม.ระนองผลักดันต่างด้าวกลับเมียนมา 189 คน
             
โดยมีผู้ช่วยทูตแรงงานเมียนมาจังหวัดเกาะสอง ประจำจังหวัดระนอง มารับตัว มีเรือตรวจการณ์ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและจนท.ฝ่ายความมั่นคง คอยดูแลความปลอดภัยขณะขบวนเรือหางยาว จำนวน 15 ลำ  นำแรงงานทั้งหมดข้ามน่านน้ำฝั่งไทยไปยังประเทศเมียนมา ผ่านช่องทาง(ระนอง-เกาะสองเมียนมา)

ตม.ระนองผลักดันต่างด้าวกลับเมียนมา 189 คน
              

สำหรับการผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย สัญชาติเมียนมา ที่สิ้นสุดคดี หรือเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและถูกส่งตัวมาอยู่ในความควบคุมของ ตม.จังหวัดระนองเพื่อรอการส่งกลับประเทศต้นทาง จำนวน 189 คน เพศชาย 153 คน  และเพศหญิงจำนวน 36 คน

ตม.ระนองผลักดันต่างด้าวกลับเมียนมา 189 คน
           
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวอวยพรขอให้แรงงานทุกคนเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพและหากจะกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกก็ขอให้เป็นแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบถูกกฎหมาย
            

จากนั้น ผู้ช่วยทูตแรงงานเมียนมา และกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้กล่าวแสดงความขอบคุณทางการไทยที่ช่วยทำให้ได้กลับบ้าน ซึ่งแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่โซน ทางทิศใต้ของประเทศเมียนมา เช่น จังหวัดมะริด ,จังหวัดทวาย และจังหวัดเกาะสอง

ตม.ระนองผลักดันต่างด้าวกลับเมียนมา 189 คน

ภาพ/ข่าว โดย
บุญเลื่อน พรหมประทานกุล จ.ระนอง