สงขลา - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้หน่วยงานปศุสัตว์ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดน้ำท่วม พร้อมให้การช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้พี่น้องเกษตรกร

7 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประชุมซักซ้อมแผนป้องกันและเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับภัยพิบัติในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และ 9    ซึ่งมีส่วนราชการจากกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้   พร้อมด้วย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สั่งปศุสัตว์ 14 จว.ใต้ พร้อมเผชิญเหตุน้ำท่วม
         
สำหรับพื้นที่ 14 จังหวัด ภาคใต้ แบ่งความเป็นรับผิดชอบออกเป็น 2 เขต ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ดูแลพื้นที่ 9จังหวัดภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่จังหวัดชุมพร – พัทลุง มีเกษตรกร     ที่ขึ้นทะเบียนรวม 434,209 ราย มีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากมากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมจุดอพยพสัตว์       ในพื้นที่รวม 282 จุด และเตรียมเสบียงสำรอง ประกอบด้วย        หญ้าแห้ง 1,396,040 กิโลกรัม / หญ้าแห้ง GAP 98,520 กิโลกรัม และพืชหมัก 16,920 กิโลกรัม

สั่งปศุสัตว์ 14 จว.ใต้ พร้อมเผชิญเหตุน้ำท่วม
          

ส่วนพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่ สงขลา-นราธิวาส มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรวม 223,723 ราย มีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก กระจายอยู่ในทุกจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยขณะนี้ได้เตรียมพร้อม จุดอพยพสัตว์ในพื้นที่   รวม 397 จุด และเตรียมเสบียงสำรอง ประกอบด้วย หญ้าแห้ง 1,038,880 กิโลกรัม และอาหารTMR พร้อมใช้ 80,000 กิโลกรัม ทั้งนี้เพื่อรองรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่  

สั่งปศุสัตว์ 14 จว.ใต้ พร้อมเผชิญเหตุน้ำท่วม
         

         สั่งปศุสัตว์ 14 จว.ใต้ พร้อมเผชิญเหตุน้ำท่วม
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ ชักชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การปรับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย ที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบจากกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่

ภาพ/ข่าว โดย
สันติภาพ  รามสูต จ.สงขลา