สงขลา - วัดถาวรวรารามหาดใหญ่ ปรับตัวรับเทศกาลถือศีลกินเจ ในช่วงโควิด-19 งดเปิดโรงทาน แจกชุดข้าวสารอาหารแห้งเจ และสวดมนต์ออนไลน์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 ตุลาคม 2564 ที่วัดถาวรวราราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางวัดได้จัดพิธีรับกิ่วอ๋องฮุกโจ้ว เป็นพิธีกรรมสำคัญในการเชิญเทพเจ้ากิ่วอ๋องฮุกโจ้ว หรือเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ที่มีความเชื่อว่า เดินทางมาจากชั้นดาวดึงส์อัญเชิญมาเป็นประธานทิพยญาณในช่วงถือศีลกินเจ ที่วัดถาวรวราราม หาดใหญ่ ในระยะเวลา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-14 ตุลาคม 2564
              
 ซึ่งปกติ วัดถาวรวราราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จะจัดเทศกาลถือศีลกินเจขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี แต่ในปีนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทางวัดต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปรับตัวสวดมนต์ออนไลน์ ช่วงเทศกาลกินเจ
             

นายภูดิศ บุญกาญจน์ ประชาสัมพันธ์วัดถาวรวรารามหาดใหญ่ กล่าวว่า ปีก่อนๆ จะมีขบวนแห่เรือกระดาษขนาด 15 เมตร ไปยังชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลา เพื่อรับ-ส่งกิ่วอ๋อง ที่จะเดินทางมายังโลกมนุษย์ผ่านทางสายน้ำ ตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ 
      ปรับตัวสวดมนต์ออนไลน์ ช่วงเทศกาลกินเจ    
  ซึ่งปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดพิธีรับกิ่วอ๋องขึ้นที่วัด โดยได้ลดขนาดของเรือกระดาษลงเหลือเพียง 2 เมตร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ เมื่อเสร็จสิ้นเทศกาล ทางวัดจะส่งกิ่วอ๋องผ่านการนำเรือกระดาษ พร้อมด้วยเครื่องกระดาษที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายไปเผาบริเวณหน้าวัด ถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธี

ปรับตัวสวดมนต์ออนไลน์ ช่วงเทศกาลกินเจ
 

สำหรับปีนี้ทางวัดยังคงงดเปิดโรงทานเหมือนปีก่อน แต่ปรับจากการแจกอาหารกล่องเป็นการแจกชุดข้าวสาร อาหารแห้งเจ ในโครงการ "สร้างบุญก่อนกินเจ" เป็นเวลา 5 วันๆ ละ 100 ชุด ก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจ และจะมีโครงการ "กินเจสร้างบุญ" แจกชุดข้าวสารอาหารแห้งเจ อีกวันละ 100 ชุด ในวันที่ 6, 8, 11, 13 และ 14 ต.ค.64
ปรับตัวสวดมนต์ออนไลน์ ช่วงเทศกาลกินเจ

  ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลรักษาศีลกินเจ วัดยังเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แต่ได้เพิ่มการ ถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ผ่าน Facebook ส่วนตัว ชื่อบัญชีผู้ใช้     วัดถาวรวราราม หาดใหญ่ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสวดมนต์ออนไลน์ได้.

ภาพ/ข่าว โดย
สันติภาพ  รามสูต จ.สงขลา