svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

คำสั่งมีการสอดไส้! ผู้แทนอดีตเจ้าคณะจังหวัดที่ถูกปลด ร้องกมธ.ศาสนาฯ

07 ตุลาคม 2564

"ส.ส.นิยม" นำผู้แทนอดีตเจ้าคณะจังหวัดที่ถูกคำสั่งปลด ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่อ กมธ.ศาสนาฯ-กมธ.กฎหมาย ชี้ คำสั่งมีการสอดไส้ ไร้ความชอบธรรม

7 ตุลาคม 2564 ที่รัฐสภา นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย นำผู้แทนอดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ,ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์ ที่ถูกมหาเถระสมาคมถอดถอนจากตำแหน่งเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีรองประธานคณะกรรมาธิการฯ นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล และประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นายสิระ เจนจาคะ เป็นผู้รับยื่นหนังสือ ผู้แทนอดีตเจ้าคณะจังหวัดที่ถูกปลด ร้องกมธ.ศาสนาฯ

โดยนายนิยม มองว่า คำสั่งของมหาเถระสมาคมเมื่อวันที่ 30 ก.ย. เห็นว่าเป็นการปลดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตนเป็น ส.ส. ภาคอีสาน และเป็นชาวพุทธที่รักพระพุทธศาสนาจึงจำเป็นต้องออกมาปกป้องในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และที่ผ่านมาได้เคยยื่นหนังสือต่อกรรมการมหาเถระสมาคม และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปแล้ว เพื่อยืนยันว่าเป็นมติที่ขาดความชอบธรรม ทั้งนี้นายนิยม ยังตั้งข้อสังเกตุในเรื่องขององค์ประชุมในวันนั้น ว่ามีประธานและมีองค์ประชุมครบถูกต้องตามหลักหรือไม่ เนื่องจากมติในที่ประชุมถูกแจ้งโดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) ซึ่งท่านเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มองว่ามติดังกล่าวมีการสอดไส้ ผู้แทนอดีตเจ้าคณะจังหวัดที่ถูกปลด ร้องกมธ.ศาสนาฯ

ด้านตัวแทนพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้จำเป็นที่จะต้องมาขอความเป็นธรรมในกรณีที่เกิดขึ้น พร้อมเปรียบว่า "หากเราจะลงโทษเด็กเรายังจะต้องอธิบาย เราเป็นพ่อแม่เราจะลงโทษลูกเราก็จะต้องแจ้งเหตุ" แต่เหตุใดในการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดจึงไม่แจ้งเหตุผล จึงถือว่าเป็นการดำเนินการที่ขาดหลักธรรมาภิบาล 

 


ด้านรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ นายเพชรวรรต บอกว่า จะรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาในชั้นกรรมาธิการต่อไป โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถนำเข้าระเบียบวาระที่ประชุมคณะกรรมาธิการศาสนาได้ ส่วนจะมีมติเชิญ หรือนิมนต์บุคคลใดบ้าง จะต้องดูเอกสารหลักฐานอีกครั้ง