ภูเก็ต - ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในภูเก็ตที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 รอบเก็บตก สร้างเชื่อมั่นและความปลอดภัย

23 กันยายน 2564 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์บริการฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ต ได้มีชาวต่างชาติ หรือ Expats ซึ่งตกหล่นและยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคทยอย ต่างทยอยมาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก โดยโควต้าสถานทูตแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัย

ชาวต่างชาติในจ.ภูเก็ต ทยอยรับฉีดวัคซีนเข็ม 1 รอบเก็บตก
           
รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพราะต่างชาติกลุ่มนี้เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมาเป็นเวลานาน ทั้งมาประกอบอาชีพ และมีครอบครัวอยู่ที่นี่ นอกจากนั้นมีบางส่วนเข้าไม่ถึงข่าวสารของทางราชการ จึงทำให้ยังมีตกหล่นและยังไม่ได้รับวัคซีนเลยอยู่จำนวนหนึ่ง จึงได้มีการบริการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ให้กับกลุ่มผู้ตกหล่นดังกล่าว เบื้องต้นมีผู้ลงทะเบียน
 

นายแพทย์ฉัตรชัย เจริญศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ซึ่งมาอำนวยความสะดวกด้านการฉีดวัคซีนฯ กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนครั้งนี่เป็นรอบเก็บตกสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในภูเก็ต หรือExpats ซึ่งยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน เป็นเข็มที่ 1 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย

ชาวต่างชาติในจ.ภูเก็ต ทยอยรับฉีดวัคซีนเข็ม 1 รอบเก็บตก
               
เนื่องจากนักชาวต่างที่อาศัยอยู่ในภูเก็ต ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฉีดวัคซีนของคนในภูเก็ตให้ได้มากกว่า 70% ตามนโยบายของทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในภาพรวม ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการไปเกือบ 100% ซึ่งในครั้งนี้ซึ่งเปิดให้บริการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2564 มีผู้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนแล้ว 1,100 ราย เฉพาะศูนย์เซ็นทรัลฯ

ชาวต่างชาติในจ.ภูเก็ต ทยอยรับฉีดวัคซีนเข็ม 1 รอบเก็บตก
             

ชาวต่างชาติในจ.ภูเก็ต ทยอยรับฉีดวัคซีนเข็ม 1 รอบเก็บตก

 อย่างไรก็ตามสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 เป้าหมายที่วางไว้ 466,587 คน ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 43,868 คน คิดเป็น 93% ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 391,713 คน คิดเป็น 84% และฉีดครบ 3 เข็ม 112,881 คน หรือคิดเป็น 24%

ภาพ/ข่าว โดย:
สาลินี  ปราบ  จ.ภูเก็ต