ตรัง - ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว เตรียมเปิดจังหวัดรับการท่องเที่ยว "ตรังแซนด์บ๊อกซ์" นำร่องการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นหลัก เพื่อง่ายต่อการควบคุมป้องกันโรค

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง  นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมเปิดจังหวัดรับการท่องเที่ยวในรูปแบบ ตรังแซนด์บ๊อกซ์ ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ซึ่งตรงกับฤดูกาลท่องเที่ยวฝั่งอันดามันด้วย ต่อเนื่องจากจังหวัดใกล้เคียง คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี
              เตรียมเปิดจังหวัด รับนักท่องเที่ยว "ตรังแซนด์บ็อกซ์"

ทั้งนี้ จะนำร่องการท่องเที่ยวบนเกาะและทางทะเลเป็นหลัก เพื่อง่ายต่อการควบคุมป้องกันโรค  โดยได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบและเส้นทางท่องเที่ยว และมาตรการด้านสาธารณสุข  ทั้งการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA มาตรฐาน SHA  และ SHA PLUS นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการนำระบบเทคโนโลยีการรายงานติดตามนักท่องเที่ยว มาปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดตรัง และพิจารณาการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และไทม์ไลน์การเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว

เตรียมเปิดจังหวัด รับนักท่องเที่ยว "ตรังแซนด์บ็อกซ์"
            

ขณะที่ทางจังหวัดจะเร่งระดมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้ได้ 70 %  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ทันเปิดจังหวัด  และกำหนดแผนด้านสาธารณสุข ระบบขนส่งโลจิสติกส์ ระบบคัดกรองการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมไปถึงแผนตอบโต้ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ จะมีการนัดประชุมติดตามการดำเนินงานของแต่ละคณะทำงานต่อไปเป็นระยะๆ

เตรียมเปิดจังหวัด รับนักท่องเที่ยว "ตรังแซนด์บ็อกซ์"

ภาพ/ข่าว โดย:
คนิตา สีตอง จ.ตรัง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด