แพร่ - ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองแพร่ เชื่อโครงปรับภูมิทัศน์เมืองเก่า จะยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่ และรายได้ของประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายชินวร ชมภูพันธ์ ประธานข่ายลูกหลานเมืองแพร่ และประธานชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองแพร่ กล่าวว่า โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินบนถนนเจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อเป็นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าที่ดูรกรุงรัง ในหลายๆจุด การดำเนินโครงการนี้จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมกับภูมิทัศน์ของเมืองเก่าแพร่

 

ชี้โครงการปรับภูมิทัศน์-ยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่

กระนั้นก็ตาม ขอชื่นชมในการประสานงานของเทศบาลเมืองแพร่ในการจัดการครั้งนี้ รวมทั้งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เสาไฟฟ้าแสงสว่าง ผิวฟุตบาท รวมถึงส่วนต่างๆที่จะมีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ของกรมโยธาธิการ นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดการเรื่องฝาท่อระบายน้ำที่ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านด้วย

 

ชี้โครงการปรับภูมิทัศน์-ยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่

ทั้งนี้ในส่วนที่เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ จึงขอขอบคุณ กฟผ.และกรมโยธาธิการ ที่ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองเก่าแพร่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้นำงบประมาณมาบริหารจัดการในพื้นที่เมืองเก่าแพร่

ชี้โครงการปรับภูมิทัศน์-ยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่

ขณะที่นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่า กล่าวว่า จากการประชาพิจารณ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเจริญเมือง พื้นที่เกี่ยวเนื่องเมืองเก่าแพร่ ได้แจ้งที่ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะว่าหลังจากเลิกประชุมแล้วขอเชิญประชาชนที่มีข้อเสนอแนะได้มาพูดคุยกันอีก เพื่อที่จะรวบรวมส่งให้ทางบริษัทที่ปรึกษาได้แก้ไขตามแบบที่เป็นความต้องการของประชาชน โดยได้รับฟังข้อเสนอแนะในส่วนหนึ่งแล้ว

 

ชี้โครงการปรับภูมิทัศน์-ยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่

 

ชี้โครงการปรับภูมิทัศน์-ยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่
นอกจากนี้ เทศบาลเมืองแพร่ ได้แจ้งให้ประชาชนทราบแล้วว่ายังสามารถที่จะส่งความต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อรวบรวมความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแพร่ได้ทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายในโครงการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้มีความรวดเร็วในการทำงานในยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ชี้โครงการปรับภูมิทัศน์-ยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่

 

ชี้โครงการปรับภูมิทัศน์-ยกระดับการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่

โดย สุภัทร แสงดอก / แพร่

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด