ส.ส.ก้าวไกล จับมือ มูลนิธิ วิน วิน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เดินหน้าเร่งเพิ่มพื้นที่ตรวจโควิด19เชิงรุก เพื่อลดการแพร่ระบาด ตอกย้ำพันธกิจหลักในการปกป้องประชาชนจากภัยสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานมูลนิธิ วิน วิน ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง หรือ สปคม. จัดตั้งทีมงานเพื่อเข้าตรวจโควิดเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงที่ประชาชนยังไม่เข้าถึงการตรวจ เพื่อให้การคัดกรอง และแยกผู้ป่วย หรือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อให้เป็นโครงการต้นแบบในการดำเนินงานตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 เชิงรุก และขานรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยนายวินท์ กล่าวว่า เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่กระจายไปในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนในการจำกัดพื้นที่ในการแพร่ระบาด และการเฝ้าระวังในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการเร่งตรวจโควิด-19 เชิงรุกของมูลนิธิวินวินในครั้งนี้ว่า เพื่อให้การตรวจเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงจัดกิจกรรมเชิงรุกนี้ขึ้นในชื่อ "โครงการจุดตรวจโควิดเพื่อประชาชน" ภายใต้แนวคิดของการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาให้เร็วที่สุดเพื่อลดกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ขาดโอกาสการตรวจอย่างครบวงจรเพื่อสานต่อนโยบายและพันธกิจของมูลนิธิฯ ที่จะปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ พร้อมเฝ้าระวังกักกันผู้สัมผัสโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่เขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

ส.ส.ก้าวไกล ผนึกกำลัง เดินหน้าเร่งเพิ่มพื้นที่ตรวจโควิด19เชิงรุก  

“ความพิเศษของโครงการนี้ นอกจากจะมีบริการทั้งการตรวจและการรักษาแบบครบวงจรแล้ว ยังมีจิตอาสาเข้ามาร่วมด้วย จึงนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีโครงการแบบครบวงจรซึ่งเป็นการผนึกกำลังของทั้ง 3 ภาค คือภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ซึ่งต้องขอขอบคุณจิตอาสาทุกๆท่าน ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้อย่างเต็มที่และเต็มใจ และขอขอบคุณภาคเอกชน และภาครัฐที่มีส่วนช่วยให้โครงการนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบและสามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม” นายวินท์ กล่าว

ส.ส.ก้าวไกล ผนึกกำลัง เดินหน้าเร่งเพิ่มพื้นที่ตรวจโควิด19เชิงรุก

นายวินท์ กล่าวต่อว่า โครงการจุดตรวจโควิดเพื่อประชาชนในครั้งนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 14 กันยายน 2564 โดยมีบริการตรวจโดยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK และการตรวจ Polymerase chain reaction หรือ PCR ที่เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ และหลังโพรงจมูก และเอ็กซ์เรย์ปอดเพื่อหาเชื้อโควิด -19 พร้อมทั้งให้บริการตรวจวินิจฉัยระยะของอาการโดยคลีนิคพริบตา ซึ่งถ้าพบว่าผลเป็นบวก ผู้เข้ารับการบริการสามารถเลือกรับการรักษาได้ว่าจะใช้วิธีการแบบ Home isolation ที่ทางมูลนิธิฯ จะมีกล่องพร้อมระบบติดตามอาการจากทีมแพทย์ หรือเลือกที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลบางมด โดยการตรวจเชิงรุกที่ผ่านมา ผู้ที่เข้ารับบริการมีหลากหลายกลุ่มทั้งประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติ ทั้งจากเมียนมา ลาว ปากีสถาน อินเดีย ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการแล้วเป็นจำนวน 8,475 คน คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทา และจำกัดจำนวนผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มมีรายได้น้อยและเพิ่มอัตราการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด