เทศบาลเมืองจันทบุรี วางมาตรการพ่อค้า แม่ค้า และลูกจ้าง แรงงานในตลาดปลอดภัย ปลอดโควิด–19 พร้อมออกใบรับรองผู้ผ่านการคัดกรองสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

ตลาดสวนมะม่วง ตลาดโบว์ลิ่ง ตลาดน้ำพุ ตลาดซุ้ย ศูนย์การค้าเจพีไรวา เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้วางมาตรการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อ และผู้ขาย ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายของจังหวัด หลังจากที่เคยพบการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และพ่อค้าแม่ค้า จนนำไปสู่มาตรการที่เข้มข้นขึ้น นอกจากการเว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ใส่แมสก์แล้ว

ไอเดียดี พ่อค้าแม่ค้าแขวนบัตรตรวจโควิดแล้ว ไอเดียดี พ่อค้าแม่ค้าแขวนบัตรตรวจโควิดแล้ว

 

เทศบาลเมืองจันทบุรีได้มีการคัดกรองพ่อค้าแม่ค้า และแรงงานต่างด้าว ที่จำหน่ายสินค้าในตลาดที่เทศบาลดูแลทุกคนรวมประมาณ 1,900 กว่าคนจาก 5 ตลาด โดยมีการคัดกรองทุกวันเสาร์ และหลังจากคัดกรองหากไม่พบเชื้อทางเทศบาลเมืองจันทบุรีจะออกบัตรแขวนคอให้แก่พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้าง และแรงงานที่อยู่ในตลาดที่เทศบาลรับผิดชอบ เพื่อรับรองว่าผ่านการคัดกรองแต่ไม่ติดเชื้อ ขณะที่หากพบผู้ติดเชื้อก็จะมีการสอบสวนโรคและแยกผู้ป่วย ผู้เสี่ยงสูงออกจากตลาดทันที ซึ่งจากการคัดกรองเชิงรุกในสัปดาห์นี้ พบผู้ป่วยเพียงแค่ 10 รายจาก 1,900 กว่าคน

ไอเดียดี พ่อค้าแม่ค้าแขวนบัตรตรวจโควิดแล้ว ไอเดียดี พ่อค้าแม่ค้าแขวนบัตรตรวจโควิดแล้ว

 

และได้แยกพร้อมสอบสวนโรคผู้เสี่ยงแยกกักตัวแล้ว การดำเนินการคัดกรอง และออกใบรับรองสร้างความมั่นใจแก่พ่อค้าแม่ค้าลูกค้า ทำให้ตลาดสด ที่เทศบาลดูแลประชาชน ได้กลับมาซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ   ไอเดียดี พ่อค้าแม่ค้าแขวนบัตรตรวจโควิดแล้ว

ข่าวโดย สมเศียร โชติสนิท