นครศรีธรรมราช - เมืองคอน อนุมัติวัคซีนกรณีพิเศษพ่อค้าแม่ค้า 3 อำเภอ คือ อำเภอปากพนัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอท่าศาลา พร้อมกับตั้งชุดเฉพาะกิจ หลังเป็นคลัสเตอร์ระบาดหนัก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 กันยายน 2564 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการระบาดคลัสเตอร์แม่ค้าในตลาดและพาไปแพร่เชื้อต่อในครอบครัว โดยพบแพร่ระบาดสูงในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา อำเภอปากพนัง และอำเภอชะอวด โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากพนัง ที่พบการแพร่ระบาดของโรค โดยพบมีการแพร่ระบาดใน 13 ตำบล จากทั้งหมดรวม 17 ตำบลของอำเภอ และจากการสอบสวนโรค พบมีตลาดสำคัญในอำเภอปากพนังรวม 4 ตลาด คือ ตลาด 100 ปี ตลาดวัดหูล่อง ตลาดวงเวียน และตลาดบางวัง เบื้องต้นได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ตลาดบางวัง และมีมติให้มีการปรับปรุงเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้สั่งปิดตลาดดังกล่าวเป็นชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการแก้ไขด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเสร็จ โดยในระหว่างการดำเนินการได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองปากาพนัง จัดหาสถานที่เปิดตลาดชั่วคราวในพื้นที่อื่น พร้อมทั้งได้สั่งให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกับตลาดในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 2 ตลาด เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคด้วย
เมืองคอนอนุมัติวัคซีนกรณีพิเศษพ่อค้าแม่ค้า 3 อำเภอระบาดหนัก เมืองคอนอนุมัติวัคซีนกรณีพิเศษพ่อค้าแม่ค้า 3 อำเภอระบาดหนัก

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติจากที่ประชุม อนุมัติวัคซีนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ สำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ 3 อำเภอที่พบการระบาดของโรค คือ อำเภอปากพนัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอท่าศาลา พร้อมกับตั้งชุดเฉพาะกิจ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบมาตรการ และการเข้าประเมินตลาดสดในพื้นที่ต่างๆ ทั้งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด-19 ด้านกรมอนามัย และการให้คำแนะนำเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้าหมายจะได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 1 ล้านโดส ในเดือนกันยายน 2564 แต่ขณะนี้ยอดการจัดสรรวัคซีนมีเพียง 500,000 โดส

เมืองคอนอนุมัติวัคซีนกรณีพิเศษพ่อค้าแม่ค้า 3 อำเภอระบาดหนัก


 

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่15 กันยายน 2564  พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 298 ราย  เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 290 ราย ประกอบด้วย อ.เมือง  73  ราย, อ.ปากพนัง 66  ราย, อ.ท่าศาลา 43 ราย อ.ทุ่งสง 28 ราย, อ.สิชล 25 ราย , อ.ขนอม 15 ราย, อ.บางขัน  และ อ.15 ราย รวมทั้งผู้ป่วยคืนถิ่น 8 ราย ,และผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมจำนวน 75 ราย

เมืองคอนอนุมัติวัคซีนกรณีพิเศษพ่อค้าแม่ค้า 3 อำเภอระบาดหนัก

 

ภาพ/ข่าว โดย:
ชชาดล เจริญพงศ์ จ.นครศรีธรรมราช
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด