ตรัง - เพิ่มพื้นที่ทำโรงพยาบาลสนามชุมชน (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่พบเพิ่มมากขึ้นในหลายชุมชนของจ.ตรัง โดยตัวเลขเฉลี่ยติดเชื้อในชุมชนต่อวันประมาณ 50 - 60 ราย

15 กันยายน 2564  ที่ค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์  ต.ช่อง  อ.นาโยง  จ.ตรัง  นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามในชุมชน อ.นาโยง  (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการ และผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาอาการระยะสุดท้ายก่อนออกจากรพ.สนามกลับสู่บ้าน และชุมชน เพื่อเป็นการพร่องเตียงในโรงพยาบาลตรัง ,รพ.ชุมชนประจำอำเภอ   และรพ.สนามหลัก  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปสู่คนในครอบครัว และชุมชนเพิ่มมากขึ้น เป็นการควบคุมป้องกันโรคให้อยู่ในวงจำกัด  แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ใหญ่ๆมีแนวโน้มลดลด แต่การระบาดในชุมชนกลับเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้

ตรังเพิ่มพื้นที่ CI รองรับผู้ติดเชื้อในชุมชน

 


 

โดยเกิดจากการสัมผัสร่วมบ้านของคนในครัวเรือน นำสู่คนชุมชน  ทั้งจากร้านเสริมสวย ตลาดนัด ภายในวัด  ชุมชนโดยรอบของวัด และชุมชนใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  ทำให้ทางจังหวัดต้องเร่งหาพื้นที่ทำโรงพยาบาลสนามชุมชน (community isolation)  หรือ ci ให้ครบทั้ง 10 อำเภอๆละ 1 แห่ง  ขณะนี้จัดตั้งได้แล้วจำนวน 4 แห่ง  คือ อำเภอห้วยยอด อำเภอปะเหลียน อำเภอเมือง และอำเภอนาโยง ของอำเภอนาโยง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 72 เตียง และขยายถึง 100 เตียง โดยผู้ติดเชื้อจากทุกอำเภอสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกแห่ง โดยตัวเลขเฉลี่ยติดเชื้อในชุมชนต่อวันประมาณ 50 - 60 ราย 

ตรังเพิ่มพื้นที่ CI รองรับผู้ติดเชื้อในชุมชน ตรังเพิ่มพื้นที่ CI รองรับผู้ติดเชื้อในชุมชน

ตรังเพิ่มพื้นที่ CI รองรับผู้ติดเชื้อในชุมชน

ภาพ/ข่าว โดย:
คนิตา  สีตอง  จ.ตรัง