“นพ.สุกิจ” เผย คลัสเตอร์ใหม่ในสำนักเลขาฯสภาผู้แทนฯ พบเดือน ก.ย.ติดเชื้อแล้ว 12 ราย กักตัว 21 ราย แต่ยังไม่กระทบการประชุมสภาสัปดาห์นี้

ทางด้าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึง สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในสภาผู้แทนราษฎร ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 11 กันยายน 2564 ว่า ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 12 คน โดยเป็นข้าราชการ พนักงาน รวมถึง ส.ส. 1 คน ดังนั้น ปัจจุบันจึงทำให้เกิดเป็นคัสเตอร์กลุ่มก้อนขึ้นในสำนักรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจากคัากคัสเตอร์นี้ 7 คน จึงได้แจ้งไปยังกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และได้มีการลงพื้นที่สอบสวนโรคเมื่อวันที่ 10-11 ก.ย.ที่ผ่านมา

 

เพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้เข้าร่วมประชุมรัฐสภา และหาปัจจัยเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ รวมถึงได้ให้คำแนะนำ ซึ่งผลการสอบสวนของกองระบาดวิทยาพบว่า ความเสี่ยงของการติดเชื้อเกิดจากการถอดหน้ากากอนามัยรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึง ระบบการระบายอากาศในห้องทำงานของพนักงานสำนักรักษาความปลอดภัยไม่ดีเพียงพอ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือว่าว่าเป็นปัจจัยในการแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมรัฐสภา

 

“นพ.สุกิจ” เผย คลัสเตอร์ใหม่ในสำนักเลขาฯ พบติดเชื้อแล้ว 12 ราย

         

หลังจากที่ได้มีการสอบสวนโรคของกองระบาทวิทยา ทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการแจกอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง (ATK) ให้กับผู้เสี่ยงสูงทุกคน และขณะนี้ มีผู้ที่ต้องกักตัวอยู่จำนวน 21 คน รวมถึงได้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขเขต19 ให้ดำเนินการตรวจเชิงรุกในแฟลต์ที่พักของข้าราชการสภา

 

“หลังจากที่มีผู้เสียชีวิต ถือว่าโชคดีที่สามารถ ที่ให้หลายคนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนั้นได้ทำงานที่บ้านและกักตัว ถ้าวันนั่นไม่สามารถยับยั้งไว้ได้ผมเชื่อว่าวันนี้การระบาดก็คงจะแพร่กระจายไปมากกว่านี้” นพ.สุกิจ กล่าว

             

 

นพ.สุกิจ ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของ ส.ว.ที่ติดเชื้อโควิด-19 และเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น ภายในห้องประชุม มีการแบ่งโซนที่นั่งของ ส.ส.และ ส.ว.อย่างชัดเจน จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเลื่อนการประชุมในสัปดาห์นี้ออกไป

 

“นพ.สุกิจ” เผย คลัสเตอร์ใหม่ในสำนักเลขาฯ พบติดเชื้อแล้ว 12 ราย

แต่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 15 ก.ย. และการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 17 ก.ย.นี้ ก็จะมีการดำเนินการตรวจหาเชื้อให้ ส.ส. และ ส.ว. ด้วย ATK อีกครั้ง โดยเป็นการตรวจโดยความสมัครใจ