"ไม่มีช่องว่าง" วิษณุแจง ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขณะที่ พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ไม่เสร็จ นายกฯยังสั่งการ ศปก.ศบค.ได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองนายกรัฐมนตรี  วิษณุ เครืองาม พูดถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อ (แก้ไขเพิ่มเติม) ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รายงาน ว่า “ยังไม่เสร็จ” จึงเกิดคำถาม ว่า จำเป็นต้อง ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปก่อนหรือไม่  รองนายกฯ วิษณุ ชี้แจงว่า เรื่องนี้ต้องดูจังหวะเวลาว่าเรื่องใดจะมาถึงก่อน และดูความจำเป็นก่อน 

 

เมื่อมีการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 30 ก.ย. 64  ถ้าถึงเวลานั้น พ.ร.บ.โรคติดต่อ ยังไม่เสร็จ ก็สามารถต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปอีก แต่ถ้า พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว  ก็ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงไม่มีช่วงไหนเกิดช่องว่างขึ้น 

 

"ถ้าไม่บริหาร ศบค. ตามพระราชกำหนด ก็ต้องมีหน่วยงาน “ศ.”  อะไรซักอย่าง  ที่ออกตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ แต่ ถ้า พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ ยังไม่เสร็จ ก็ยังคงมี ศบค. และพระราชกำหนดต่อไป เว้นแต่สถานการณ์ดูดีขึ้นแล้ว ไม่ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน" รองนายกฯ ชี้แจง

 

เมื่อถามว่า ถ้าเหตุฉุกเฉินหมดไป แต่ พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ ยังไม่ออกมา ก็อาจมีช่วงหนึ่งที่ไม่มี ศบค. หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อาจจะเป็นได้ ถ้าเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นแล้ว แต่ผู้เกี่ยวข้อง  คงต้องไปพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรต่อ "ยังคงมี ศปก.ศบค. ทำงานต่อไปเรื่อยๆ โดยนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นผู้เซ็นคำสั่ง ซึ่งงานความมั่นคงกับสาธารณสุข สามารถไปด้วยกันได้ เพราะ ศปก.ศบค. ทำหน้าที่เป็นเพียง ศูนย์ประสานงาน"