ตาก -ประชาชน-พระ ทั้งชาวไทย-เมียนมา ในพื้นที่ชายแดนแม่สอด กว่า 700 คน ตั้งแถวยาวรับบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ขณะที่ จ.ตาก พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อีก 3 ราย

วันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าสายโทรเลข หมู่ที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยมี นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งประชาชนชาวไทย และแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา รวมทั้งพระสงฆ์ไทย และเมียนมา ที่อยู่ตามครัวเรือน ตามร้านค้า หรือกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ในพื้นที่ ต.ท่าสายลวด รวมทั้งหมดกว่า 700 คน ไปรับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นวัคซีนพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มให้ จ.ตาก จำนวน 6,200 โดส เพื่อนำไปฉีดประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการนัดรับวัคซีนการวัคซีน

 

สุดปลื้ม!ตั้งแถวยาวฉีดวัคซีนพระราชทาน

สำหรับผู้ที่รับวัคซีนแล้วในพื้นที่ จ.ตาก คือ ชิโนแวค เข็ม 1-2 จำนวน 162,118 คน , วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1-3 จำนวน 82,779 คน , วัคซีนชิโนฟาร์ม เข็ม 1-2 จำนวน 4,460 คน และวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม1-3 จำนวน 3,974 คน

สุดปลื้ม!ตั้งแถวยาวฉีดวัคซีนพระราชทาน

ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จ.ตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 195 ราย ผู้ป่วยระลอกใหม่ (สะสม 1 เม.ย.-6 ก.ย.2564 ) จำนวน 11,516 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 4, 357 ราย เสียชีวิต 3 ราย ทำให้สะสมระลอกใหม่ 174 ราย

สุดปลื้ม!ตั้งแถวยาวฉีดวัคซีนพระราชทาน

โดย สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี / ตาก