แม่ฮ่องสอน - โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ทำการผ่าตัดมารดา อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ถูกส่งตัวมาจาก อ.สบเมย สำเร็จ ถือว่ารายแรกของ จ.แม่ฮ่องสอน เตือนหญิงมีครรภ์ ควรฉีดวัคซีนเป็นการด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 5 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสบเมย เป็นมารดาตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ผลการตรวจ AntigenTest Kit (ATK) พบผลบวก เพื่อมาทำการผ่าตัดช่วยชีวิตบุตรน้อย เมื่อทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์รับทราบข้อมูลผู้ป่วย ได้ประกาศใช้แผน OR Covid-19 ประชุมซักซ้อมเตรียมทีมบุคลากรทั้งทีมรักษา ทีมอำนวยการ เครื่องมือ สถานที่ สำคัญที่สุดคือเตรียมความปลอดภัย

รพ.ศรีสังวาลย์ผ่าตัดแม่ติดโควิดสำเร็จรายแรกของแม่ฮ่องสอน

จากนั้น การผ่าตัดเริ่มที่เวลา 17.44 น.ในวันเดียวกันโดยทีมสูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ ทีมพยาบาลห้องผ่าตัด วิสัญญีพยาบาล หอผู้ป่วยทารกวิกฤติ หอผู้ป่วยติดเชื้อ หน่วยจ่ายกลาง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ พนักงานเปล พนักงานทำความสะอาด

การผ่าตัดดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จเวลา 18.19 น. มารดาและบุตรปลอดภัย ได้รับการดูแลตามมาตรฐานการรักษา ต่อเนื่อง ณ หอผู้ป่วยโควิด-19 ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความพร้อมของทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และทีมโรงพยาบาลสบเมย และถือว่ารายแรกของ จ.แม่ฮ่องสอน

 

รพ.ศรีสังวาลย์ผ่าตัดแม่ติดโควิดสำเร็จรายแรกของแม่ฮ่องสอน

อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ระบุว่า ในสถานการณ์โควิด-19 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน ณ เวลานี้ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำคัญที่สุดทั้งต่อมารดาและบุตรในครรภ์ ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน