วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่า พร้อมสู้คดีหลัง “บิ๊กตู่” ขู่ฟ้องปมเงิน 5 ล้าน! แจงมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อตรวจสอบตามสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

4 กันยายน 2564 ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.เชียงราย เปิดเผยถึงการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ให้ดำเนินดคีกับตนรวมถึงมีการให้ ลูกน้องยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ตรวจสอบตนในกรณีที่ตนเผยว่ามีการแจกเงิน 5 ล้านบาทให้ ส.ส. นั้น ขอชี้แจงว่าการที่ทำเช่นนั้นเพราะตนมีเจตนาดำเนินการตามกรอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบที่ฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบฝ่ายบริหารอยู่แล้ว

“อยู่ในสภามาตั้งแต่ปี 2529 ถึงปัจจุบันก็ร่วม 35 ปี เป็น ส.ส.ที่ไม่เคยสอบตก การที่พูดโดยเลื่อนลอยอย่างไม่มีที่ไปที่มานั้น สิ่งนี้ไม่ใช่นิสัยของตน การที่อยู่ในสภามานาน มีเพื่อน มีเจ้าหน้าที่ ที่สนิทกันที่จะเป็นผู้ชี้เบาะแส สิ่งที่พูดไปต้องมีมูล ส่วนการที่นายกรัฐมนตรีจะฟ้องก็เป็นเรื่องของนายกฯ ที่อาจไม่อยากให้เกิดการตรวจสอบ ตนก็อยากจะให้ศาลเรียกแสดงหลักฐานเส้นทางการเงินของนายกรัฐมนตรีที่อาจปกปิดไว้เช่นกัน เพราะที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่รัฐธรรมนูญที่ผ่านมา และนานาอารยประเทศพึงกระทำ แต่การเขียนตามมาตรา 105 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ที่ระบุว่า ในกรณีตาม (1) ถ้าพ้นจากตำแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตำแหน่งเดิมหรือตําแหน่งใหม่ ภายในหนึ่งเดือน ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีเข้าดํารงตำแหน่งใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งตำแหน่งตามมาตรา 102 (1) คือ “ผู้ดํารงตำแหน่งทางการเมือง”

“ส่วนการที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร สั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งกรรมการสอบนั้น ตนก็พร้อมที่จะชี้แจง เพราะการที่ออกมาเปิดเผยการทำงานของรัฐบาลในสมัยประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในญัตติไม่ไว้วางใจ (motion of no-confidence) เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาล่าง เข้าชื่อการเสนอญัตติเพื่อสอบสวนรัฐบาลอยู่แล้ว จะทำก็ต่อเมื่อเห็นว่าการทำงานของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ไม่ถูกต้อง การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไปตามหลักการที่ว่า “ฝ่ายบริหารจะอยู่ได้ก็โดยความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติ” แต่หากตรวจสอบอะไรไม่ได้ก็ไม่ควรเรียกว่าเป็นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย” นายวิสาร กล่าว