ร่วมคาร์ม็อบ-คอลเอ้าท์ก็มีความผิด ศรีสุวรรณ บุก สภ.รัตนาธิเบศร์เจ้งความเอาผิด นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.ก้าวไกล ชี้เข้าข่ายเป็นตัวการร่วม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 กันยายน 2564 สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาแจ้งความความร้องทุกข์กล่าวโทษนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ เจี๊ยบ นครปฐม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับพวก ซึ่งเข้าร่วมชุมนุมในกิจกรรมคาร์ม็อบคอลเอาท์ (Car Mob-Call Out) เมื่อวันที่ 29 ส.ค.64 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าสถานีควบคุมดาวเทียมไทยคม

 

ก่อนเข้าร่วมขบวนของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ มุ่งหน้าสู่ถนนราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ติวานนท์ สะพานปทุมธานี และปลายทางสวนเทพปทุม ข้างศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า

 

การเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมดังกล่าว แม้มิได้เป็นแกนนำแต่ในทางกฎหมายถือได้ว่าเป็นตัวการร่วม ซึ่งมีความผิดหลายข้อหา เพราะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร ความมั่นคง การแพร่กระจายของโควิด-19 และขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งปรากฎโดนชัดแจ้งว่ามีการนำเด็กหรือเยาวชนมาร่วมในม็อบดังกล่าว อันเป็นการฝ่าฝืน พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 อีกด้วย

 

ศรีสุวรรณ แจ้งความเอาผิด อมรรัตน์ ส.ส.ก้าวไกล ร่วมคาร์ม็อบคอลเอาท์

ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าวประกอบด้วย การฝ่าฝืน ม.9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ความผิดฐานฝ่าฝืน หรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ที่เป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป

 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นการกระทำความผิดตาม ม. 34(6) พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ความผิดฐานกีดขวางการจราจร ตาม ม.43  พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.83 ในฐานะเป็นตัวการที่ร่วมกระทำความผิดกับบุคลลอื่นๆที่มาร่วม Car Mob-Call Out

 

อีกทั้งยังเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.116 กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต (1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย (2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ (3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.215 ฐานมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง 

ศรีสุวรรณ แจ้งความเอาผิด อมรรัตน์ ส.ส.ก้าวไกล ร่วมคาร์ม็อบคอลเอาท์

 

"ที่สำคัญยังมีความผิดตาม ม.26(3) ประกอบ ม.78 แห่ง พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 อีกด้วยกรณีที่ปรากฎโดยชัดแจ้งว่ามีการให้เด็กมาร่วมม็อบ อันทำให้ประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ซึ่งนางอมรัตน์ ในฐานะที่เป็น ส.ส.ย่อมรู้ดีว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด แต่ก็ยังฝ่าฝืน สมาคมฯจึงจำเป็นที่จะต้องมาแจ้งความเอาผิดเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป" นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด