"วัคซีนซิโนฟาร์ม" ถึงไทยอีก 2 ล้านโดส เหลืออีก 1 ครบ 10 ล้านโดส หมอนิธิ วอน ช่วยกันฉีดไว ๆ ลดการเข้าโรงพยาบาลและลดการเสียชีวิต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 สิงหาคม 2564 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ค (29 ส.ค.64) แจ้งข่าววัคซีนซิโนฟาร์ม ระบุข้อความว่า "Sinopharm" คราวนี้มาพร้อมฝนอีก 2 ล้านโดส มาถึงแล้ว ช่วยกันฉีดไว ๆ นะครับ หลายองค์กรเข้าใจ และเตรียมพร้อมแล้ว ช่วยกันให้ทุกคนปลอดภัย ลดการเข้าโรงพยาบาล ลดการเสียชีวิต บุคคลทั่วไป ดูชื่อโรงพยาบาลเอกชน ที่แบ่งไปช่วยอีกร้อยกว่าแห่งนะครับ"

มาอีก 2 ล้านโดส "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ถึงไทย เหลืออีก 1 ครบ 10 ล้านโดส

มาอีก 2 ล้านโดส "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ถึงไทย เหลืออีก 1 ครบ 10 ล้านโดส

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2564 วัคซีนซิโนฟาร์ม มาเพิ่ม 2 ล้านโดส

จากข้อมูลสรุปการให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์ม  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค.2564 วัคซีนเข้าประเทศไทยแล้ว 7 ล้านโดส (22 มิ.ย.- 20 ส.ค.2564)
รอนำเข้าอีก 3 ล้านโดส (21-31 ส.ค.2564)
ยอดรวม 10 ล้านโดส 

ทำให้ขณะนี้ วัคซีนซิโนฟาร์มที่เข้าประเทศแล้ว 9 ล้านโดส เหลืออีก 1 ล้านโดส (29 ส.ค.2564)

มาอีก 2 ล้านโดส "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ถึงไทย เหลืออีก 1 ครบ 10 ล้านโดส

ภาพรวมจำนวนวัคซีนที่จัดสรรแล้ว 10 ล้านโดส

- นิติบุคคล 3,599,776 โดส

- อปท. 5,217,050 โดส

- บุคคลธรรมดา 414,958 โดส

- บริจาค 768,216 โดส

ยอดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

รวมทั่วประเทศ : 3,345,485 โดส

1. เข็มที่ 1 : 2,078,510โดส

2. เข็มที่ 2 : 1,266,975 โดส

จำนวนวัคซีนจัดสรรแล้วรอฉีด : 2,398,386 ราย 
แบ่งเป็น

- องค์กรนิติบุคคล : 263,550 ราย

- อปท. : 2,037,587 ราย

- บุคคล : 97,249 ราย

 

ที่มา : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์