โรงพยาบาลบางจาก เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Walk-in วันละ 800 คิว สำหรับประชาชนอายุเกิน 60 ปี หญิงท้อง เด็กป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง วันที่ 30-31ส.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลบางจาก เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer) มีเงื่อนไข ดังนี้

 

-เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน

 

-ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

-หรือผู้ป่วย7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

 

-หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

-เด็กอายุ 12-18 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น) เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง

 7 กลุ่มโรค ได้แก่

โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคไตวายเรื้อรัง

โรคมะเร็งทุกชนิด

โรคเบาหวาน

โรคอ้วน (น้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป หรือ BMI >= 35 )

 

**กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นใบนัดการรักษา, ยารักษาโรค,ใบรับรองการตั้งครรภ์ หรือเอกสารอื่น ๆ 

 

กำหนดการฉีดวัคซีนวันที่ 30-31 ส.ค.2564 เวลา 8.00-14.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ข้อมูลจาก : รพ.บางจาก

เช็กสิทธิ์ ฉีดวัคซีน รพ.บางจาก มีเงื่อนไขอะไรบ้าง