svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็กรายละเอียด! "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดจองวัคซีนหลัก จันทร์ 30 ส.ค.นี้

28 สิงหาคม 2564
1.7 k

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน ขอรับวัคซีนโควิด-19 โดยยังไม่กำหนดวันนัดหมายในการรับวัคซีน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางเพจ ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ...
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนหลัก สำหรับบุคคลธรรมดา
ขอเชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด-19 วัคซีนหลัก (AstraZeneca หรือ Sinovac) ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ

เช็กรายละเอียด! "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดจองวัคซีนหลัก จันทร์ 30 ส.ค.นี้

เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนหลัก โดยยังไม่กำหนดวันนัดหมายรับวัคซีน ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th/ 

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับ SMS ตามลำดับ ID เพื่อแจ้งให้ท่านเข้ามาดำเนินการเลือกวัน-เวลา ในการเข้ารับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

เช็กรายละเอียด! "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดจองวัคซีนหลัก จันทร์ 30 ส.ค.นี้

เงื่อนไขการเข้ารับวัคซีนหลักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  • ขอสงวนสิทธิสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่สามารถเดินทางมารับวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เท่านั้น เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
  • ผู้ลงทะเบียนต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนสลับชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
  • ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนหลักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ โดยให้บริการตามโควต้าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข

เช็กรายละเอียด! "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดจองวัคซีนหลัก จันทร์ 30 ส.ค.นี้