ในสถานการณ์โควิด-19 ที่รัฐบาลไทยกำลังเร่งจัดสรรวัคซีน ประชาชนเองก็มุ่งจับจองให้ได้ฉีดวัคซีนไวที่สุด จนห่วงหน้าลืมหลัง มองข้าม 2 วัคซีน ที่ควรได้รับ ที่สามารถลดโอกาสติดเชื้อร่วมกับโควิด-19 ได้ เช็ก! ที่นี่จำเป็นแค่ไหน สำคัญกับใครบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 สิงหาคม 2564  ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกมาเตือนประชาชน และแนะนำ 2 วัคซีนที่จำเป็น คือ “วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส” และ “วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่”

 

วัคซีนที่แนะนำ จำเป็นแค่ไหน

  • ลดโอกาสติดเชื้อร่วมกับโควิด-19
  • ทั้ง 2 โรคมีอาการคล้ายโควิด-19 หากเป็นแล้ว อาจทำให้เกิดความสับสนในการวินิจฉัย
  • ลดความรุนแรงของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อนิวโมค็อกคัส และไข้หวัดใหญ่

 

ใครบ้างควรฉีด

● กลุ่มเสี่ยงสูงในการเกิดปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส และไข้หวัดใหญ่ ได้แก่

● ผู้สูงอายุ วัย 65 ปีขึ้นไป

●ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด โรคหอบหืด โรคตับ

●ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคติดเชื้อเอชไอวี โรคมะเร็ง

● ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

 

วัคซีน 2 ชนิดนี้ฉีดพร้อมกันได้หรือไม่ และฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่

●วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส ฉีดพร้อมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ในวันเดียวกัน

● วัคซีนโควิด-19 ควรฉีดห่างจากวัคซีนชนิดอื่นอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 

2 วัคซีนสำคัญ ที่ควรได้รับในช่วงวิกฤต โควิด-19