ตรัง - กล้าท้าพิสูจน์ ตัวแทนบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเตาเผาขยะไร้มลพิษสามารถเผาขยะติดเชื้อ ขยะปนเปื้อน ปลอดควัน ปลอดเชื้อ ซึ่งเตาเผาขยะจะมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของแต่ละชุมชน และท้องถิ่นเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดซื้อเตาเผาขยะในอนาคต

28 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตรังว่า ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง นายสุเมธ รอดรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสิเกา พร้อมด้วยนายสงวน อั้นเต้ง ส.อบจ.เขต อ.สิเกา ได้เชิญตัวแทนบริษัท กรีนเชฟ 2020 จำกัด โดยนายประมุข เวชสกล กรรมการบริหารบริษัท นำรถโมบายเคลื่อนที่บรรทุกเตาเผาขยะไร้มลพิษ ที่สามารถเผาขยะติดเชื้อ ขยะปนเปื้อน ปลอดควัน ปลอดเชื้อมาสาธิตการทำงาน เปิดทำงานควบคู่ไปกับเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเปรียบเทียบกับเตาเผาขยะแบบเดิม ของเทศบาลตำบลสิเกาซึ่งติดตั้งและใช้งานมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีอายุการทำงานเพียง 5 ปี ปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม  และจากสถานการณ์โควิด-19ขยะติดเชื้อ ทั้งหน้ากากอนามัย วัสดุของปนเปื้อนติดเชื้อ ขยะมีพิษ ในพื้นที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้เตาเผาขยะที่มีอยู่ไม่ปลอดภัยและอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม และต้องรับขยะที่มีประมาณ 1.5 ตันต่อวัน จึงเชิญตัวแทนบริษัทดังกล่าวมาสาธิตคุณสมบัติ และประสิทธิภาพของเตาเผาขยะแบบไร้ควันแบบใหม่ โดยเปรียบเทียบกับเตาเผาขยะแบบเดิม เพื่อเป็นความรู้ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีปลอดภัย ลดมลพิษทางอากาศ สร้างความปลอดภัยแก่ชุมชน

หวั่นขยะติดเชื้อล้น เร่งทดลองเตาเผาขยะไร้มลพิษ

ซึ่งจากการทดลองพบความแตกต่างที่เห็นได้ชัด ระบบเตาเผาแบบเก่าต้องใช้เชื้อเพลิง ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก  ต้องแยกขยะ ขยะเปียกไม่สามารถเผาได้ ควันที่ออกมาจากปล่องมีความหนาแน่นควัน มีเขม่าออกมาปนเปื้อนในอากาศ ในส่วนของเตาเผาขยะไร้มลพิษสามารถจัดการขยะได้ทุกชนิดไร้ควันเขม่าออกมาปนเปื้อนในอากาศ ควันจะมีเพียงเล็กน้อยในช่วงของการวอร์มเครื่องเท่านั้นมีระบบสายพานลำเลียงขยะเข้าสู่เตาเผาได้เอง โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนอายุการใช้งานประมาณ 15 - 20  ปี ยืนยาวกว่าเตาเผาขยะแบบดั้งเดิม

หวั่นขยะติดเชื้อล้น เร่งทดลองเตาเผาขยะไร้มลพิษ
 

นายสุเมธ รอดรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสิเกา กล่าวว่า ตำบลสิเกามีประชากรประมาณ 1,500 คน มีจำนวนครัวเรือน 600 ครัวเรือน มีขยะ 1,500 กิโลกรัมต่อวัน เฉลี่ยแล้ว 1 คนทำขยะ 1 กิโลกรัมต่อวัน หลังจากมีการรณรงค์แยกขยะต้นทางทำให้ขยะลดจำนวนลง แต่เมื่อให้ชาวบ้านทำกันเองปัจจุบันนี้มีขยะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ปัญหาในขณะนี้คือเตาเผาที่มีเริ่มชำรุดทรุดโทรม อายุการทำงานเริ่มจะจบแล้ว ดังนั้นมองว่าหากจะสร้างเตาเผาขยะขึ้นมาใหม่ต้องถูกต้องตามกรมควบคุมมลพิษได้กำหนด  ส่วนการจะซื้อหรือไม่นั้นต้องตั้งงบประมาณ  ต้องผ่านสมาชิกสภา ต้องผ่านกระบวนการทำประชาพิจารณ์  ซึ่งยังต้องมีอีกหลายขั้นตอน ต้องคุยกันให้ตกผลึกก่อน 

หวั่นขยะติดเชื้อล้น เร่งทดลองเตาเผาขยะไร้มลพิษ

นายประมุข เวชสกล กรรมการบริหารบริษัท กล่าวว่า การจัดการขยะสมัยใหม่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เกิดความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเตาเผาขยะของบริษัทสามารถจัดการขยะได้ทุกชนิดสามารถจัดการขยะได้ไร้มลพิษ มีเครื่องบำบัดควัน สำหรับเตาเผาขยะของบริษัท กรีนเชฟ 2020 จำกัด มี 3 ขนาด ขนาดเล็ก ราคา 300,000 บาท กำจัดขยะ ขยะติดเชื้อได้ 1 ตัน/วัน (8 ชม.) ขนาดกลาง ราคา 4 ล้านบาทเศษ กำจัดขยะ ขยะติดเชื้อได้ 6-8 ตัน/วัน (8 ชม.) และขนาดใหญ่กำจัดขยะชุมชน ขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อได้ 10-12 ตัน/วัน (8 ชม.) โดยขนาดกลางและขนาดใหญ่จะมีระบบสายพานลำเลียงขยะเข้าสู่เตาเผาได้เอง โดยไม่ต้องใช้แรงงานคน 

หวั่นขยะติดเชื้อล้น เร่งทดลองเตาเผาขยะไร้มลพิษ
หวั่นขยะติดเชื้อล้น เร่งทดลองเตาเผาขยะไร้มลพิษ

หวั่นขยะติดเชื้อล้น เร่งทดลองเตาเผาขยะไร้มลพิษ

นางอุษณี รุยาพร อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 245/2 หมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ประธานชุมชนหน้าตลาด กล่าวว่า ปัญหาในชุมชนตอนนี้คือการคัดแยกขยะ ซึ่งตอนที่มีการประชาสัมพันธ์ให้แยกขยะต้นทางชาวบ้านร่วมมือทำกันดีมากต่อเนื่อง แต่มาระยะหนึ่งทำให้เกิดการอ่อนล้าแยกขยะได้ไม่เกิน 100%  ทำให้มีขยะแห้ง ขยะเปียกปะปนกัน ทำให้การกำจัดขยะเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ได้หมดไปในแต่ละวัน  หากเทศบาลมีการจัดซื้อเตาเผาขยะตนเองเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง มันช่วยในความสะดวกในการกำจัดขยะได้อย่างรวดเร็ว ขยะเปียก ขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายเครื่องนี้จัดการได้หมด ไม่ต้องส่งไปคัดแยกต่างอำเภอ ซึ่งปัจจุบันต้องส่งไปคัดแยกที่อำเภอกันตังในเรื่องของขยะอันตราย และต้องจัดเก็บขยะวันละ 2 ครั้ง หากมีเครื่องนี้สามารถลดเวลาเก็บขยะมาในครั้งเดียว

หวั่นขยะติดเชื้อล้น เร่งทดลองเตาเผาขยะไร้มลพิษ

ภาพ/ข่าว โดย
ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม จ.ตรัง