ตรัง - เร่งตรวจสอบคนงานในรง.อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ทั้งจำนวนแรงงานทั้งหมด และสภาพความเป็นอยู่ภายใน โดยเลือกใช้วิธีซีลโรงงาน เพราะหวั่นผู้ประกอบการจะลอยแพคนงาน และหวั่นคนงานหลบหนี

     26 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น โฆษก ศบค.ตรัง กล่าวว่า การระบาดของเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมยังพบต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรรมไม้อัด กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง อ.รัษฎา และในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเอสดีที พาราวู้ดที่ อ.ห้วยยอด และ อ.รัษฎา ที่อยู่ในระหว่างการถูกคำสั่ง Seal โรงงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจ.ตรัง โดยล่าสุด พบผู้ติดเชื้อแล้วทั้งแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติกว่า 100 คน ขณะเดียวกันเชื้อยังได้แพร่กระจายในกลุ่มคนในครอบครัวและผู้สัมผัสใกล้ชิดกระจายในหลายตำบลของ อ.ห้วยยอด และ อ.รัษฎา ทำให้เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมโรคโดยการกักตัวเข้มผู้สัมผัสเสี่ยงในครอบครัวทั้งหมด ควบคู่กับการเข้าตรวจสอบจำนวนคนงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราอย่างละเอียด และสภาพความเป็นอยู่ภายใน เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตเดินสายพานการผลิต ของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง โดยพบว่าที่โรงงานเอสดีที พาราวู้ด อ.ห้วยยอด คนไทยที่จากเดิมมีรายงาน ออกจากโรงงานไปก่อนนี้จำนวน 5 ราย ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็น 10 ราย ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามนำตัวมาตรวจหาเชื้อ และได้ตรวจหาเสื้อโควิด-19 และหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้ว

เร่งตรวจสอบคนงาน รง.อุตสาหกรรม จ.ตรัง

เร่งตรวจสอบคนงาน รง.อุตสาหกรรม จ.ตรัง      ซึ่งผู้ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันได้รับเข้ารักษาที่ รพ.ห้วยยอดทั้งหมด ส่วนจำนวนแรงงาน พบมีพนักงานทั้งสิ้น 118 คน แบ่งเป็นคนไทย 48 คน แรงงานข้ามชาติ 70 คน โดยขณะนี้ที่โรงงานเป็น FQ มีจำนวน 99 คน เป็นคนไทย 15 คน เป็นแรงงานข้ามชาติ 70 คน (เมียนมา 69 คน ลาว1 คน) และมีอีก 13 คน เป็นผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ และ ครอบครัวของคนในโรงงานโดยแบ่งการกักตัวเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นผลลบ 27 คน ซึ่งเป็นคนไทย 15 คน ต่างด้าว 7 คน ผู้ติดตาม 5 คน ส่วนที่เป็นผลบวก 72 คน เป็นต่างด้าว 64 คน และผู้ติดตาม 8 คน ที่หลือรับไว้ในโรงพยาบาลห้วยยอด และ โรงพยาบาลสนาม 

เร่งตรวจสอบคนงาน รง.อุตสาหกรรม จ.ตรัง      ทั้งนี้ มีการแยกที่พักออกจากกัน โดยส่วนหน้าไว้สำหรับผู้มีผลบวก ส่วนด้านหลังใช้เป็นที่พักผู้มีผลลบ โดยแรงงานจังหวัดตรัง และ อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้ยืนยันตรงกันว่า โรงงานได้ปรับปรุงที่พักให้เหมาะสำหรับการเป็น FQ และได้หยุดสายพานการผลิตตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ และโรงงานได้เสนอแผนเพื่อขอเริ่มสายพานการผลิตต่อ ศบค.อำเภอห้วยยอด โดยอยู่ระหว่างพิจารณา ส่วนสาเหตุที่ทาง ศบค.ไม่สั่งปิดโรงงานให้หยุดสายพานการผลิตไปเลยนั้น หวั่นเกรงคนงานจะถูกลอยแพ และแรงงานจะหลบหนี จึงเลือกใช้คำสั่ง Seal โรงงานโดยให้นายอำเภอห้วยยอดซีลโรงงานไว้ ไม่ให้ผู้ใดออกจากโรงงานได้

เร่งตรวจสอบคนงาน รง.อุตสาหกรรม จ.ตรัง

เร่งตรวจสอบคนงาน รง.อุตสาหกรรม จ.ตรัง      ส่วนโรงงานเอสดีที สาขาอ.รัษฎา (โรงงานชูศักดิ์ พาราวู้ด) ทางแรงงานจังหวัดตรังจะลงพื้นที่ไปตรวจในวันนี้ โดยได้มีรายงานเบื้องต้นว่ามีคนงานทั้งหมด 110 คน แบ่งเป็นชาวไทย 103 คน ต่างด้าว 7 คน และมีผู้ติดตามคนไทยอีก 7 คน โดยแรงงานไทยในโรงงานสาขาเป็นแรงงานจากต่างหวัด คือ จ.ภูเก็ต และ จ.สุราษฎร์ธานี ในส่วนพื้นที่โรงงานมีประตูด้านหน้า และด้านข้างโรงงาน ซึ่งล่อแหลมต่อการหลบหนี ซึ่งนายอำเภอรัษฎา ได้มีการวางกำลังทั้งด้านหน้า และด้านข้างโรงงาน เพื่อไม่ให้มีการเข้าออกจนเกิดการแพร่ระบาดในชุมชน

ภาพ/ข่าว โดย:
คนิตา  สีตอง จ.ตรัง