สส.โต วัชรพล โตมรศักดิ์ เร่งผลักดันข้อเรียกร้อง 5 องค์กรเอกชนโคราชเข้ารัฐสภา ช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจในโคราช หลัง 5 องค์กรแถลงการณ์ผ่านสื่อโซเชียลเรียกร้องให้นักการเมืองชาวโคราช กลับมาแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

จากกรณีองค์กรภาคเอกชน 5 สถาบันจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา เครือข่าย Biz Club นครราชสีมา และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในจังหวัดนครราชสีมาเรียกร้องให้นักการเมืองชาวโคราช เร่งกลับมาแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวโคราช พร้อมข้อเรียกร้อง 4 ข้อ

สส.โคราช ผลักดันข้อเรียกร้องเอกชนโคราชเข้าสภาช่วยเหลือธุรกิจโคราช
1.ขอให้เร่งจัดหาวัคซีนทั้งวัคซีนของทางภาครัฐ และวัคซีนทางเลือก นำมาฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดให้ครอบคลุมได้มากกว่า 70% โดยเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งจะทำให้การใช้ชีวิต และเศรษฐกิจของโคราช กลับมาเหมือนเดิมโดยเร็ว
 

2.ขอให้ใช้ศักยภาพในทุกทางจัดหาชุดตรวจโควิด Antigen Test Kits (ATK) เพื่อทำการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปให้ทั่วถึงรวดเร็วที่สุด
3.ช่วยหาแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ Micro SME และ SME โดยเน้นไปที่สถาบันการเงินของรัฐ เพื่อช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนในช่วงโควิด
4.ขอขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ออกไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน และเพิ่มวงเงินเยียวยา เพื่อให้กลุ่มอาชีพอิสระที่มีอายุตั้งแต่ 15-65 ปี ได้เข้าถึงเงินเยียวยาจากประกันสังคม

สส.โคราช ผลักดันข้อเรียกร้องเอกชนโคราชเข้าสภาช่วยเหลือธุรกิจโคราช


 

นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.พรรคชาติพัฒนา ออกมาเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (26 ส.ค.64)ตนได้นำเรื่องข้อเรียกร้องของทั้ง 5 องค์กรเข้าสู่ที่สภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับอภิปรายหารือกับประธานสภาฯ และยื่นหนังสือปะหน้าข้อเรียกร้องต่อประธานสภาฯ เพื่อดำเนินการนำข้อเรียกร้องไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องที่เสนอขึ้นมา เสียดายอย่างเดียวที่ไม่มีโอกาสในการยื่นกระทู้เพื่ออภิปรายจึงทำได้แค่เพียงหารือกับประธานสภาในเบื้องต้นไปก่อน ซึ่งตนมองว่าข้องเรียกร้องทั้งหมดเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขแบบเร่งด่วน และเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถลงมือทำได้เลยด้วยอำนาจของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนเงินทุนของสถาบันการเงินของรัฐให้กับผู้ประกอบการ Micro SME และ SME และเรื่องของการขยายเวลาการลงทะเบียนผู้ประกันตนในมาตรา 40 ออกไปอีก 1 เดือน เพราะตนมองว่าระยะเวลามันสั้นเกินไปซึ่งบางคนไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันโดยขณะนี้ได้มีการนัดหมายกับ 5 องค์กรภาคเอกชน ส.ส. ,ส.ว.ในโคราช และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการพูดคุยหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ต้องเป็นหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียก่อน.

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ