ภาคเอกชน 3 สถาบันนครราชสีมา (กกร.นม.) วอนรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในจังหวัด ให้ได้รับการเยียวยาให้เหมือนกับจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

27 กรกฎาคม 564 ที่ห้องประชุมอินทนากรวิวัน์ ชั้น 4 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลพิจารณาการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการเยียวยาให้เหมือนกับจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุด และเข้มงวด โดยการแถลงการณ์คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันนครราชสีมา (กกร.นม.) ในครั้งนี้ มีนายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา , นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และนายทรงกรต เพ็ชรนารถ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงการณ์

ภาคเอกชนโคราช วอนรัฐช่วยเยียวยาผู้ประกอบการเหมือนจว.สีแดงเข้ม
 
สืบเนื่องจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันนครราชสีมา (กกร.นม.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบ ขอให้รัฐบาลพิจารณาการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประกอบการ และลูกจ้างในจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการเยียวยาให้เหมือนกับจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครราชสีมา ได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดง 1 ใน 53 จังหวัด มีมาตรการควบคุมแตกต่างจากพื้นที่สีแดงเข้มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนเช่นเดียวกับพื้นที่สีแดงเข้ม และยังเป็นจังหวัดที่มีอัตราผู้ติดเชื้อสูงสุด เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

ภาคเอกชนโคราช วอนรัฐช่วยเยียวยาผู้ประกอบการเหมือนจว.สีแดงเข้ม
 

กกร.นครราชสีมา เห็นว่า ประกาศการเยียวยาจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างได้ในเบื้องต้น ทำให้ช่วยพยุงเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนให้สามารถดำเนินต่อไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการเยียวยาให้เหมือนกับจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้ม   โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันนครราชสีมา (กกร.นม.) ได้ยื่นหนังสือถึง นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 แล้ว และจะยื่นหนังสือเพื่อนำเสนอต่อนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย และนายผยง ศรีวณิช ประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อดำเนินการขอให้รัฐบาลพิจารณาการช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาให้ ได้รับการเยียวยาให้เหมือนกับจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต่อไป

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ