เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น เปิดศูนย์กักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ที่สถานีรถไฟขอนแก่นชั่วคราว โดยปรับห้องทำงานนายสถานีเป็นห้องกักตัว หลังพบมีประชาชนเข้าพื้นที่จำนวนมาก อีกทั้งจังหวัดขอนแก่นมีผู้ติดเชื้อวันละไม่ต่ำกว่า 200 คน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณสถานีรถไฟขอนแก่นชั่วคราว ในชุมชนบ้านเหล่านาดี 12 ด้านหลังห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาขอนแก่น ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายสิทธิกุล ภูคำวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และประชาชนในชุมชนเหล่านาดี12 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมเปิดศูนย์กักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 โดยใช้ห้องทำงานเดิม ของนายสถานีรถไฟ และห้องเก็บพัสดุ ปรับเป็นห้องพักกักตัว ของคนในชุมชนและคนทั่วไป ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 
ปรับตู้ทำงานนายสถานีรถไฟขอนแก่น ให้กลุ่มเสี่ยงกักตัว

ปรับตู้ทำงานนายสถานีรถไฟขอนแก่น ให้กลุ่มเสี่ยงกักตัว

 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยงที่บริเวณสถานีรถไฟชั่วคราวเดิมแห่งนี้ เริ่มต้นมาจากประธานชุมชนเหล่านาดี 12 ซึ่งก่อนหน้านี้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทำครัวกลาง ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในพื้นที่และดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ต่อมาทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดพื้นที่พักคอยและพักพิงสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสถานีรถไฟขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และปรับใช้ตู้ที่เป็นห้องทำงานของนายสถานี และห้องเก็บพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นพื้นที่พัก กักตัว โดย 1 ตู้จะพักได้ 2 เตียง รวมทั้งหมด 7 ห้อง พักได้ 14 คน ซึ่งเฉพาะชุมชนเหล่านาดี 12 มีประชากร ประมาณ 350 คน นอกจากนี้สถานีรถไฟชั่วคราวแห่งนี้ มีห้องน้ำชาย หญิงแยกอยู่แล้วเพียงแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งได้รีบความร่วมมือจากทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , ประธานชุมชน , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,และศูนย์แพทย์วัดหนองแวงในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฯแห่งนี้ขึ้นมา 
ปรับตู้ทำงานนายสถานีรถไฟขอนแก่น ให้กลุ่มเสี่ยงกักตัว

 

“สำหรับสถานที่พักแห่งนี้เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่เฉพาะในพื้นที่ ส่วนใหญ่ทางประธานชุมชนจะมีเครือข่ายเป็นชุมชนริมทางรถไฟซึ่งพี่น้องประชาชนเกือบทั้งหมดถ้ามีกลุ่มเสี่ยงขึ้นมาแล้วกักตัวในบ้านก็คงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงเอามาที่นี่ อย่างน้อยเพื่อรองรับพี่น้องชุมชนริมทางรถไฟได้ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 กว่าชุมชน”

ปรับตู้ทำงานนายสถานีรถไฟขอนแก่น ให้กลุ่มเสี่ยงกักตัว

โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน