background-defaultbackground-default
เคาะกรอบวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท เยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33

ครม.มีมติอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเป็น 15,027 ล้านบาท จากเดิม 13,504 ล้านบาท เพื่อใช้เยียวยากลุ่มนายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 พื้นที่ 13 จังหวัดควบคุมสูงสุด โดยจะครอบคลุม 9 ประเภทกิจการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (27 ก.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นจำนวน  15,027.686 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,522.99 ล้านบาท จากเดิม 13,504.696 ล้านบาท

 

โดยเพิ่มจากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด ซึ่งพื้นที่ 3 จังหวัดที่เพิ่มขึ้น ได้แก่  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม เร่งประมาณการจำนวนนายจ้างและผู้ประกันนมาตรา 33 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะขี้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ด้วย

สำหรับกรอบวงเงิน 15,027.686 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่นายจ้างในระบบประกันสังคมใน 9 ประเภทกิจการ ใน 13 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 7,238.631 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทยที่เป็นลูกจ้างในกิจการของนายจ้างตามคุณสมบัติ จำนวน 7,789.055 ล้านบาท ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด