svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“ศรีสุวรรณ” ข้องใจ! จี้ถาม “ป.ป.ช.” รางวัลความโปร่งใสกรมอุทยานฯได้ 100 เต็ม

03 มกราคม 2566

“ศรีสุวรรณ” ข้องใจ! จี้ถาม “ป.ป.ช.” รางวัลความโปร่งใสกรมอุทยานฯได้ 100 เต็ม ปมประธาน ป.ป.ช. กรณีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐปี 2565

3 มกราคม 2566  เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือสอบถามและขอคำตอบจากประธาน ป.ป.ช. กรณีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้คะแนน “ระดับ A” โดยเฉพาะหมวดการป้องกันการทุจริตฯได้ 100 จากเต็ม 100 มั่วหรือไม่ 

“ศรีสุวรรณ” ข้องใจ! จี้ถาม “ป.ป.ช.” รางวัลความโปร่งใสกรมอุทยานฯได้ 100 เต็ม

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมตัวอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีเรียกรับเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม

โดยมีการล่อซื้อ มีการติดกล้องวงจรปิด ตำรวจตามเข้าไปค้นพบเงินสดบนโต๊ะทำงาน และห้องแต่งตัวประมาณ 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทุจริตคอรัปชันในแวดวงราชการไทยอยู่ในขณะนี้อย่างกว้างขวาง

แต่ปรากฎว่า ผลการประเมิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้คะแนนสูงลิ่วมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประเมินในปี 2564 ได้ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยถึง 88.44 คะแนน ล่าสุดในปี 2565 พบว่ากรมอุทยานแห่งชาติฯ มีระดับคะแนนการประเมินในภาพรวมเท่ากับ 85.79 คะแนน 

“ศรีสุวรรณ” ข้องใจ! จี้ถาม “ป.ป.ช.” รางวัลความโปร่งใสกรมอุทยานฯได้ 100 เต็ม

และมีระดับผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ที่ “ระดับ A” (ช่วงคะแนน 85 – 94.99) ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน “ระดับสูงมาก” ซึ่งมีหลายตัววัดมีคะแนนเต็ม 100 ทั้งสิ้น อาทิ การป้องกันการทุจริต เป็นต้น

การจัดโครงการประเมินฯดังกล่าว มีผลเป็นรูปธรรมที่ตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อสายตาของสาธารณชนเยี่ยงนี้ ต้องถาม ป.ป.ช.ว่าระเบียบวิธีการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITAS จะยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่ หรือว่ามีอะไรที่ซ่อนไว้เบื้องลึกของการประเมินที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ได้ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.41(1)บัญญัติ ผลการประเมินจึงออกมาค้านสายตาและความรู้สึกของประชาชนเช่นนี้ 

“ศรีสุวรรณ” ข้องใจ! จี้ถาม “ป.ป.ช.” รางวัลความโปร่งใสกรมอุทยานฯได้ 100 เต็ม

ดังนั้น เมื่อสังคม “จับโป๊ะ” ได้ว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐของ ป.ป.ช. ที่มีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นตัวอย่างแบบนี้ สมควรที่ ป.ป.ช.จะต้องยกเลิกโครงการฯนี้ไปเสียหรือไม่ เพราะรัฐต้องเสียเงินงบประมาณที่นำมาใช้กับโครงการนี้ไปเป็นจำนวนมาก ต้องใช้เงินจากภาษีประชาชนมาจัดทำโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ITA Awards ให้หน่วยงานต่าง ๆ อีกว่า 2,000 หน่วยงาน ซึ่ง ณ วันนี้ประชาชนยังจะมีความเชื่อถือผลการประเมินเยี่ยงนี้ได้อยู่หรือไม่