svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เปิดใจ "คีรี" ปม BTSC ไม่ร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม รอบ 2 เหตุ TOR กีดกันแข่งขัน

27 กรกฎาคม 2565
560

"คีรี กาญจนพาสน์" เปิดสาเหตุ "บีทีเอส" ไม่เข้าร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม รอบ 2 หลังรฟม.เปิดประมูลเอื้อเอกชนบางราย เชื่อTOR กีดกันการแข่งขัน ลุยฟ้องศาลปกครองเอาผิด ตามกฎหมาย

27 กรกฎาคม 2565 นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC กล่าวถึงประเด็นการเข้าร่วม ประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ว่า กรณีที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นั้น เข้าใจว่า เรื่องนี้ทางศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) หรือคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ยกเลิกการประมูลและประกาศของ รฟม. ที่ยกเลิกการประมูลโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ และ รฟม. มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องกลับไปใช้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ส่วนตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ) หรือ TOR และเอกสารการคัดเลือกเอกชนหรือ RFP ตามหลักเกณฑ์การประมูลโครงการครั้งเดิมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563
 

 

เปิดใจ "คีรี" ปม BTSC ไม่ร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม รอบ 2 เหตุ TOR กีดกันแข่งขัน

“ผมไม่อยากกล่าวถึงรายละเอียดของการประมูลของโครงการครั้งใหม่นี้มากนัก เนื่องจากว่า ทางเราเชื่อว่า เป็นการดำเนินการที่ไม่น่าจะถูกกฎหมาย และน่าจะขัดกับมติคณะรัฐมนตรี ทำให้เกิดการจำกัดการแข่งขัน และทำให้ รฟม. เองเสียโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดจากการจำกัดแข่งขันในการประมูลดังกล่าว ทั้ง TOR และ RFP ที่ออกมาเป็นการกีดกันบริษัทฯ และพันธมิตรไม่ให้สามารถเข้าร่วมประมูลได้” นายคีรี กล่าว

 

นายคีรี กล่าวต่อว่า บริษัทฯ พร้อมประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขความถูกต้อง เป็นธรรม และให้ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด

 

เปิดใจ "คีรี" ปม BTSC ไม่ร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม รอบ 2 เหตุ TOR กีดกันแข่งขัน
 

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ กล่าวว่า ตามที่ รฟม. เปิดรับซองข้อเสนอเอกชนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มในวันนี้ บริษัทฯ และพันธมิตรไม่ได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอดังกล่าว เพราะหลังจากศึกษารายละเอียด TOR และ RFP ฉบับใหม่ พบว่า มีการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขแตกต่างไปจากเดิมและเป็นเงื่อนไขที่มีข้อกำหนดด้านคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กีดกันการแข่งขัน ทำให้เอกชนที่เคยมีคุณสมบัติและสามารถเข้าประมูลได้ในครั้งที่ผ่านมา กลับไม่สามารถเข้าประมูลในครั้งนี้ได้ ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจถือได้ว่า มีเจตนากีดกันบริษัทฯ และพันธมิตรไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และยังอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดจนอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ตลอดจนขัดต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งทางเราเชื่อว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี และคำพิพากษาศาลปกครอง รวมถึงพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำฟ้องและคำร้องขอทุเลาการบังคับฯ ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้พิจารณาและยกเลิก TOR และ RFP ของการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มรอบใหม่นี้ พร้อมทั้งขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งห้ามไม่ให้นำ TOR และ RFP ใหม่มาใช้ในการประมูลโครงการนี้ และกลับไปใช้ TOR และ RFP ของการประมูลโครงการครั้งเดิมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ชอบด้วยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครอง โดยขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

 

เปิดใจ "คีรี" ปม BTSC ไม่ร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม รอบ 2 เหตุ TOR กีดกันแข่งขัน

 

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ บริษัทฯ ก็ได้ยื่นหนังสือสงวนสิทธิดำเนินการทางกฎหมายและขอคัดค้านการประมูลโครงการโดยใช้ TOR และ RFP ใหม่ต่อคณะกรรมการ รฟม. ผู้ว่าการ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกฯ แล้ว

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน คดีพิเศษในเรื่องให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกรณีที่ รฟม. ได้ออก TOR และ RFP ในการประมูลใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี และคำพิพากษาศาลปกครอง อันอาจถือได้ว่ามีเจตนากีดกันบริษัทฯ และพันธมิตรทำให้ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการประมูลโครงการครั้งนี้ตามที่ได้ชี้แจงไปข้างต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ต้องเสียหาย บริษัทฯ จึงต้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

เปิดใจ "คีรี" ปม BTSC ไม่ร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม รอบ 2 เหตุ TOR กีดกันแข่งขัน

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ