กมธ.กระจายอำนาจฯ มีมติให้มหาดไทยรับแผนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทั่วประเทศไปพิจารณา พร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 มิถุนายน 2565 นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยหลังการประชุมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของกมธ. โดยมีวาระพิจารณา เรื่อง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยเชิญ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนกลุ่ม We’re all voters : เลือกผู้ว่าฯ ทั่วประเทศต้องเกิดขึ้นจริง เข้าร่วมประชุม

 

"ซูการ์โน"เผยกมธ.หนุนเลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศปลดล็อกท้องถิ่น


 

ทั้งนี้ ทางกลุ่ม We’re all voters มีข้อเสนอ อาทิ

 

1.ผลักดันให้การรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกมธ. และรัฐสภา

 

2.ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตอำนาจและการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

 

"ซูการ์โน"เผยกมธ.หนุนเลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศปลดล็อกท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และกมธ.จะจัดให้มีการสัมมนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป