"ทวี สอดส่อง"นำคณะต้อนรับสภาชนเผ่าพื้นเมืองฯ ยันพรรคประชาชาติพร้อมสนับสนุนดันร่างพ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมือง ให้กลายเป็นกฎหมายของปชช. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 มิถุนายน 2565 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 นายสุรพล นาควานิช ผู้อำนวยการพรรค และนายทะเบียนพรรค นายธงชาติ รัตนวิชา ประธานคณะทำงานด้านกิจการรัฐสภา และคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคประชาชาติ นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรค น.ส.อนุสรา มู่ฮัมหมัด คณะทำงานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรค ให้การต้อนรับ สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง

 

"ทวี สอดส่อง"ขอดันกฎหมายกลุ่มชาติพันธ์ุเพื่อลดเหลื่อมล้ำในชาติ

 

โดยได้เข้าร่วมประชุมกับพรรคประชาชาติ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง รวมถึงผลักดันร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์เข้าสู่สภาฯ รวมทั้งเชิญชวนพรรคประชาชาติ และเครือข่าย มาร่วมรณรงค์และสนับสนุน (ร่าง) พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .. "ยอมรับตัวตน คุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมวิถีชนเผ่าพื้นเมืองทุกกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศไทย" 

โดย พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า พรรคขอขอบตัวแทนในการนำข้อมูลที่เป็นเรื่องสำคัญ อย่าง ร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองฯ เพราะถ้ามีกฎหมายชนิดนี้ขึ้นมาจะเป็นการยกระดับสังคมไทย ที่ทำให้คนใกล้เคียงกับคนหรือเท่ากับคนขึ้นมา ซึ่งการก่อกำเนิดของพรรคประชาชาติ ถ้าถามอุดมการณ์และก็นโยบายของพรรคนี้ ก็คือ ให้ความสำคัญกับการมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และก็จะมีความเสมอภาค ไม่ว่าจะมีแตกต่างหลากหลาย แต่ว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับเกียรติ มีความเสมอหน้ากัน คือนโยบายหลักของพรรคประชาชาติ 

 

"ทวี สอดส่อง"ขอดันกฎหมายกลุ่มชาติพันธ์ุเพื่อลดเหลื่อมล้ำในชาติ

 

"เราเชื่อว่าในการปกครองระบอบประชาธิปไตย วันที่ทำให้คนเท่ากับคน ก็คือ วันที่คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คนรวยที่สุดกับคนไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออยู่ใดๆก็ตาม ถ้าไปใช้สิทธิ์เสียงของคนจะเท่ากัน หนึ่งสิทธิ์ หนึ่งเสียง แต่หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง มันควรจะเป็นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงที่มีเกียรติยศเท่ากัน แต่ความเป็นจริง เรายังมีความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากมนุษย์สร้าง ที่ไม่ใช่วัตถุ มนุษย์สร้างกฎหมาย กฎหมายจำนวนมากของสังคมไทย จะเป็นกฎหมายในลักษณะชาตินิยม อำนาจนิยม เมื่อความนิยมว่าวัฒนธรรมหนึ่งใหญ่ไปกว่าวัฒนธรรมหนึ่ง ตัวคนออกกฎหมายใหญ่ อีกคนผู้บังคับใช้กฎหมาย มันจึงมีลักษณะกฎหมายกดทับ กดทับอย่างเดียวไม่พอ บางส่วนทำลายวัฒนธรรม ทำลายความเชื่อทำลายเผ่าพันธุ์ โดยเฉพาะกฎหมายที่ระบุว่าอันตรายต่อรัฐ เป็นอันตรายต่อความมั่นคง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ทำให้เกิดอคติต่อชนเผ่า หรือชาติพันธ์ุ คนบนดอยจะมีกฎหมายจำนวนมากที่มองว่าเป็นคนผิด เพราะอยู่บนดอย เช่น คนดอยรุกป่า ทั้งๆที่จริง คือคนในที่ราบ ที่ไม่มีป่า แสดงว่าที่ราบต้องรุก แต่ถูกมองเป็นคนดี แต่บนดอยยังมีป่าอยู่กับมองเป็นคนรุกป่า" พ.ต.อ.ทวี ระบุ

อย่างไรก็ตาม จากที่ได้รับฟังข้อมูล ตัวกฎหมายบอกไว้ 2 เรื่อง เรื่องแรกนั้น วาระแรก พรรคประชาชาติมีคณะไปช่วยดูช่วยศึกษา แต่ก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่า ถ้ากฎหมายที่ประชาชนเสนอ ตัวพรรคประชาชาติ ไม่ได้อยากจะไปแก้ไขอะไรเลยแม้แต่แรกเดิม อยากจะส่งเสริม เพราะว่าคนที่เป็นประชาชน ไม่มีเงินเดือนเหมือน ส.ส. ที่มีเงินเดือน มีอาหารฟรี ขึ้นเครื่องบินก็ฟรี ดังนั้น ก็จะพยายามรักษาไว้

 

"ทวี สอดส่อง"ขอดันกฎหมายกลุ่มชาติพันธ์ุเพื่อลดเหลื่อมล้ำในชาติ

 

ส่วนวาระที่สองก็จะมาดูว่า กฎหมายควรให้เกิดความยุติธรรมกับคนส่วนใหญ่และคนในประเทศหมดทุกคน ในส่วนของพรรคประชาชาติ ในฐานะที่พรรคมีพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่ จะนำไปเข้าเวทีพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีข้อสังเกตกรณีประชาชนส่วนใหญ่ที่พบว่าเสียงของประชาชน ถ้าในทางการปกครองหรือในทางกฎหมายจะเป็นเสียงที่ไม่เป็นเสียง แต่คนบางคนส่วนน้อยเสียงดังมากกว่า โดยเฉพาะชนเผ่าพื้นเมือง เป็นเสียงที่นอกจากจะไม่มีเสียงแล้ว เป็นเสียงที่รัฐมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงก็ได้

 

"พรรคประชาชาติเราเชื่อว่า ถ้าเราทำให้คนเท่ากัน ทำให้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ประชาชน" พ.ต.อ.ทวี ระบุ

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด