ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย สถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้นต่อเนื่อง คาดเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นเร็วกว่าเดิม กว่าครึ่งเดือน พร้อมปรับมาตรการให้สอดคล้องสถานการณ์ เตรียมการดูแลภาวะลองโควิด พร้อมประชุมทำความเข้าใจหน่วยงานรสาธารณสุขทั่วประเทศ เน้นอยู่กับโควิดอย่างเข้าใจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 พฤษภาคม 2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 มีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง น่าจะเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ตามกำหนดกว่าครึ่งเดือน จึงให้ทุกหน่วยงานเตรียมวางแผนการดำเนินงานรองรับ โดยเฉพาะเรื่องระบบบริการสาธารณสุข

 

“ ขณะนี้ โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน มีความรุนแรงลดลงอย่างมาก ความรุนแรงน้อยกว่าโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด ประกอบกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ”

 

สถานการณ์โควิดดีขึ้น สธ.จ่อประกาศ "โรคประจำถิ่น" เร็วกว่ากำหนดครึ่งเดือน

 

กรมการแพทย์ ได้เสนอปรับการดูแลในรูปแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักที่บ้าน (OPSI) ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงอาการรุนแรง จะรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) ในโรงพยาบาล เน้นการเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิต

 

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมการดูแล ภาวะลองโควิด (Long COVID) โดย กรมการแพทย์ ได้จัดทำแนวทางการคัดกรองและการประเมินอาการเบื้องต้น รวมถึงวางระบบดูแลรักษาติดตามอาการ สิ่งสำคัญคือ มีการบูรณาการการรักษาภาวะลองโควิด (Long COVID) ไปยังทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง มีช่องทางการให้คำปรึกษาส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล และเก็บข้อมูลผู้ป่วยภาวะลองโควิดรายสัปดาห์หรือรายเดือน ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจให้สามารถเดินหน้าเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกัน

 

สถานการณ์โควิดดีขึ้น สธ.จ่อประกาศ "โรคประจำถิ่น" เร็วกว่ากำหนดครึ่งเดือน

สำหรับมาตรการด้านกฎหมายและสังคม จะมีการปรับให้สอดคล้องเช่นกัน เช่น การปรับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง การปรับลดมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติภายใต้วิถีชีวิตใหม่ บนหลักการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับโรคได้ โดยเฉพาะการคงหลักพฤติกรรมสุขอนามัยที่พึงประสงค์ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อเข้าไปในสถานที่ปิดระบายอากาศไม่ดี มีคนรวมตัวกันหนาแน่น ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรือมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วย การล้างมือบ่อยๆ คัดกรองตนเองเมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ 

 

ขณะที่สถานประกอบการและกิจการต่าง ๆ ยังต้องเข้มการจัดการสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด จัดการขยะตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย ไม่เฉพาะแค่โรคโควิด 19 แต่ยังรวมถึงโรคอื่น ๆ ด้วย

 

สถานการณ์โควิดดีขึ้น สธ.จ่อประกาศ "โรคประจำถิ่น" เร็วกว่ากำหนดครึ่งเดือน

สถานการณ์โควิดดีขึ้น สธ.จ่อประกาศ "โรคประจำถิ่น" เร็วกว่ากำหนดครึ่งเดือน สถานการณ์โควิดดีขึ้น สธ.จ่อประกาศ "โรคประจำถิ่น" เร็วกว่ากำหนดครึ่งเดือน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด