ชาวสวนยางสงขลา เฮ! ราคาพุ่ง 64 บาท ขอประชาธิปัตย์ทำต่อเนื่องนโยบายประกันรายได้ ด้าน "นิพนธ์" ยันดูแลพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม กำชับมหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมจุดรับซื้อน้ำยางสดในพื้นที่ อ.จะนะ และ อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อสอบถามเรื่องราคาน้ำยางสด ปัญหาจากการรับซื้อ การขนส่ง รวมถึงผลกระทบจากการที่ต้นยางพาราในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่ฤดูกาลผลัดใบ 

 

"นิพนธ์"ยันปชป.-รัฐบาลดูแลเกษตรกรเต็มที่หลังราคาน้ำยางพุ่งแตะ 64 บาท

 

โดยพ่อค้ารับซื้อน้ำยางสดใน ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา ได้ให้ข้อมูลว่า ในจุดที่รับซื้อนั้น จะมีชาวสวนยางในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียง นำน้ำยางสดขึ้นรถมอเตอร์ไซด์มาจำหน่าย โดยจุดนี้จะรับซื้อตั้งช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ 11.00 น.ของทุกวัน โดยการรับซื้อจะใช้ราคาอ้างอิงจากสหกรณ์สวนยางอำเภอจะนะ และรวบรวมน้ำยางสดไปจำหน่ายยังสหกรณ์ฯอีกครั้งหนึ่ง และในเช้าวันนี้ (13พ.ค.) ราคาน้ำยางสดรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 64 บาท แต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลผลัดใบของต้นยางพารา ทำให้ไม่สามารถกรีดยางได้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำยางสดในช่วงนี้มีน้อย  

 

ด้านจุดรับซื้อน้ำยางในพื้นที่ อ.นาหม่อม จ.สงขลา ผู้ประกอบการรับซื้อน้ำยางก็ได้เปิดเผยเช่นเดียวกันว่า วันนี้ราคาน้ำยางสดปริมาณความเข้มข้น (30%) รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 63 บาท โดยเฉลี่ยจะรับซื้อน้ำยางสดจากชาวสวนในพื้นที่ได้ประมาณวันละ 1,000 -1,500 กิโลกรัม ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงต้นยางพาราผลัดใบ ทำให้ปริมาณน้ำยางในพื้นที่มีน้อย แต่ราคายางพาราในปัจจุบันนี้ ก็ทำให้ชาวสวนยางมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น สามารถมีเงินหมุนเวียนนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และได้ใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรได้ทันในช่วงเปิดภาคเรียน

   

ขณะที่ นายนิพนธ์ กล่าวว่า ราคาน้ำยางสดพารา เฉลี่ยในช่วงเดือนพ.ค. ตั้งแต่วันที่ 1-12 พ.ค. 65 ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนั้นอยู่ที่ กิโลกรัมละ 60 - 62 บาท ซึ่งจากการสอบถามชาวสวนยางในพื้นที่ต่าง พึงพอใจในราคาดังกล่าว และต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำเรื่องราคายางพารา ปาล์มน้ำมันให้คงราคาเช่นปัจจุบันนี้ต่อไป ซึ่งราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาประกันที่กระทรวงพาณิชย์ประกันไว้ รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรทั้ง 5 ชนิด ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และข้าว ล้วนแต่ราคาดีกว่าช่วงที่ผ่านมาและสูงกว่าราคาประกันทุกตัว

 

"นิพนธ์"ยันปชป.-รัฐบาลดูแลเกษตรกรเต็มที่หลังราคาน้ำยางพุ่งแตะ 64 บาท

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้นอกจากจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังไม่ได้เป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลอีกด้วย ซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์ จะดำเนินการในเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรให้สูงขึ้นต่อเนื่อง และจะดูแลเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย กว่า 14 ล้านครัวเรือนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศหลังสถานการณ์โควิดได้อีกทางหนึ่ง

"กระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. ซึ่งมีเป้าหมายคือ การแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) หรือ TPMAP เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนดังกล่าว ซึ่งการที่เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากราคายางพาราที่สูงขึ้น รวมทั้งเกษตรกรในรายครัวเรือนทั้งประเทศ ก็มีส่วนในการการยกระดับฐานรายได้ภาคครัวเรือนให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการขจัดความยากจนได้อย่างยั่งยืน" นายนิพนธ์ กล่าว

 

 

"นิพนธ์"ยันปชป.-รัฐบาลดูแลเกษตรกรเต็มที่หลังราคาน้ำยางพุ่งแตะ 64 บาท