"นิพนธ์"นั่งหัวโต๊ะเชิญทุกฝ่ายแก้ปัญหาปัญหาที่ดิน"โคกไร่" กว่า 4,600 ไร่ ทำอย่างไรให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังมีข้อพิพาทยืดเยื้อมานานร่วม 50 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 เมษายน 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายวรณัฐ หนูรอด รองผวจ.สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อหาทางออกกรณีปัญหาพิพาทเรื่องที่ดินแปลงโคกไร่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา จำนวนกว่า 4,600 ไร่ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานกว่า 7 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา  

 

"นิพนธ์"ถกแก้ปัญหาที่ดินโคกไร่กว่า 4 พันไร่ให้ถูกต้องตามกม.

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินซึ่งมีพระราชกฤษฎีกา เมื่อ พ.ศ.2518 เพื่อถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีการเพิกถอนโฉนด น.ส.3 น.ส.3 ก. และเอกสารสิทธิ์ต่างๆ ในที่ดินแปลงดังกล่าว นำที่ดินมาจัดสรรโดยมีเนื้อที่ประมาณ 4,625 ไร่

 

โดย นายนิพนธ์ กล่าวว่า ที่ดินแปลงโคกไร่ มีประวัติศาตร์การพิพาทมาอย่างยาวนานมาก เริ่มตั้งแต่ประกาศให้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ พ.ศ. 2487 และนำมาสู่ขั้นตอนเพิกถอนที่สาธารณะและนำไปสู่การจัดสรรให้กับประชาชนที่มีอาชีพประมงการดักโพงพางในทะเลสาบสงขลา จัดสรรเป็นที่ทำกินให้ ต่อมาก็มีปัญหาไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

 

"นิพนธ์"ถกแก้ปัญหาที่ดินโคกไร่กว่า 4 พันไร่ให้ถูกต้องตามกม.

 

"วันนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มาร่วมประชุมหาทางออกร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ เป็นต้น มาประชุมหารือกันเพื่อหาทางแก้ไข เพื่อให้พื้นที่ 4 พันกว่าไร่นี้ ได้ดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งสำคัญคือเมื่อปีพ.ศ.2530 กรมทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลได้ประกาศเขตนี้ให้เป็ตเขตป่าชายเลนทำให้ปัญหานี้ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น วันนี้ข้อสรุปทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าให้นำโครงการ คทช.มาปรับใช้ เนื่องจากปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งหมดแล้ว" นายนิพนธ์ กล่าว 

 

ส่วนที่เป็นสภาพป่าชายเลนนั้น ยังมีบ้างเล็กน้อยที่ปรากฏริมน้ำริมทะเล และในส่วนนี้จะทำอย่างไรให้ประชาชนอยู่อาศัยได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆก็สามารถที่จะจัดงบประมาณเข้าไปพัฒนาพื้นที่ได้และไม่ต้องหวาดระแวงว่าเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่จะมาจับกุมหรือฟ้องร้อง    

 

"นิพนธ์"ถกแก้ปัญหาที่ดินโคกไร่กว่า 4 พันไร่ให้ถูกต้องตามกม.

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะต้องมีการดำเนินการสำรวจรังวัดที่ดินที่อยู่อาศัยทำกินให้ถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชน ทั้งกระบวนการทำประชาคมรับฟังความคิดเห็น และการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในพื้นที่ ซึ่งมั่นใจว่าหลังจากนี้ก็จะเห็นความชัดเจนของการแก้ไขปัญหายืดเยื้อมากขึ้นตามลำดับ