svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

นิพนธ์-บิ๊กโจ๊ก ร่วมชาวสงขลา สร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ รพ.สงขลานครินทร์

01 พฤษภาคม 2565

นิพนธ์ - บิ๊กโจ๊ก ร่วมภาคเอกชนสงขลา ระดมทุนสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พร้อมประสาน วิษณุ และ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสสนุนงบประมาณก่อสร้าง

1 พฤษภาคม 2565  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมไทย-จีนจังหวัดสงขลา  และประธานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมทุนในการก่อสร้างอาคาร "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" วานนี้ (30 เม.ย.)โดย มูลนิธิ-สมาคม จังหวัดสงขลา 27 แห่ง ตระกูลแซ่  คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหารคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  และภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นิพนธ์-บิ๊กโจ๊ก ร่วมชาวสงขลา สร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ รพ.สงขลานครินทร์

ทั้งนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคาร "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น โดยใช้ชื่อเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติและคุณงามความดีของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดสงขลา โดยอาคารดังกล่าวจะใช้เป็นศูนย์รับบริจาค เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ 99 ปี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และหอเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จารึกเกียรติประวัติ คุณงามความดีและเสียสละเพื่อประเทศชาติของท่านไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

 

นิพนธ์-บิ๊กโจ๊ก ร่วมชาวสงขลา สร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ รพ.สงขลานครินทร์

สำหรับการก่อสร้างนั้น จะมีการระดมทุน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือกัน โดยเบื้องต้น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ปรึกษาฯได้ประสานการสนับสนุนค่าก่อสร้างไปยัง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการจัดสรรเงินเบื้องต้นในการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ

 

นิพนธ์-บิ๊กโจ๊ก ร่วมชาวสงขลา สร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ รพ.สงขลานครินทร์