"พรรคประชาชาติ"ลงพื้นที่รับฟังเสียงเกษตรอีสานใต้ สนับสนุนปลูกทุเรียนหวังฟื้นเศรษฐกิจสุรินทร์ โดยใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติแทนสารเคมี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 เมษายน 2565 นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการ (กมธ.) แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย ได้เดินทางเยี่ยมสวนทุเรียนมูลช้าง ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ในเทือกเขาพนมดงรัก จ.สุรินทร์

 

"พรรคประชาชาติ"หนุนเกษตรกรสุรินทร์ปลูกทุเรียนใช้ปุ๋ยธรรมชาติแทนเคมี

 

โดย นายมนตรี กล่าวว่า ส่วนตัวได้มีโอกาส ไปเยี่ยมสวนทุเรียน บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ตามคำเชิญของ คุณณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได จ.สุรินทร์ ที่กำลังเร่งพัฒนาเมืองสุรินทร์ให้ประชาชนมีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น จากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการเกษตรแบบดั้งเดิม เช่น การปลูกข้าว อ้อย ยางพารา มาเป็นทุเรียน ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังมาแรง โดยเฉพาะเทือกเขาพนมดงรัก พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งแร่ภูเขาไฟเก่า ซึ่งมีทุเรียนภูเขาไฟ และข้าวฮ่างภูเขาไฟที่กำลังโด่งดังอยู่ในถิ่นนี้

อย่างไรก็ตาม หลังจากสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็น และให้คำปรึกษาหาแนวทางในการพัฒนาให้เกษตรกรสุรินทร์มีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสภาพโดยรวมของพื้นที่เทือกเขาพนมดงรัก สามารถพัฒนาและปรับสภาพดิน เพื่อให้เหมาะกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจต่างๆ ได้ไม่ยาก ส่วนเรื่องการบริหารจัดการเรื่องน้ำ จะต้องอาศัยน้ำบาดาลมาช่วยช่วงหน้าแล้ง

 

"พรรคประชาชาติ"หนุนเกษตรกรสุรินทร์ปลูกทุเรียนใช้ปุ๋ยธรรมชาติแทนเคมี

 

ส่วนเรื่องของโรคแมลงศัตรูทุเรียน ในพื้นที่ก็มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อาจจะเสริมในเรื่องการลดใช้สารพิษ และทดแทนด้วยการใช้พืชสมุนไพร และจุลินทรีย์ชีวภาพในท้องถิ่นเพื่อป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชหรือการผลิตจุลินทรีย์ขี้ควาย (สัตว์เคี้ยวเอื้อง) เพื่อย่อยสลายปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ฮอร์โมนไข่เร่งดอก มาใช้เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารพิษและมุ่งไปสู่เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนต่อไป

"ผมขอให้กำลังใจ พี่น้องเกษตรกร ชาวสุรินทร์ และภูมิใจแทนชาวสุรินทร์ ที่มี คุณณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได จ.สุรินทร์ มาดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง พร้อมกับได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ โควิด-19 อย่างเต็มที่ และหลังจากนี้จะยังมีมาตรการเสริมอื่น ๆ ที่จะเข้าไปสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง เพื่อนำไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของจ.สุรินทร์ต่อไปครับ" นายมนตรี กล่าว

 

 

"พรรคประชาชาติ"หนุนเกษตรกรสุรินทร์ปลูกทุเรียนใช้ปุ๋ยธรรมชาติแทนเคมี