กรมบัญชีกลาง แจ้งวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หลังโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 4 สิ้นสุดลงในวันที่ 30 เม.ย.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 เมษายน 2565 นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ขอชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 หลังจากที่โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 4 ที่ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565) ได้สิ้นสุดลงแล้ว  

 

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำหรับ ไทม์ไลน์การโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 มีดังนี้

 ทุกวันที่ 1 ของเดือน  ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

 • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 
 • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 65)
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
 • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)  

 

กรมบัญชีกลาง เปิดไทม์ไลน์เดือนพฤษภาคม เงินเข้า "บัตรคนจน" วันไหนบ้าง?

 ทุกวันที่ 15 ของเดือน   สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)

 

 ทุกวันที่ 18 ของเดือน  สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)
   

 ทุกวันที่ 22 ของเดือน  สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

กรมบัญชีกลาง เปิดไทม์ไลน์เดือนพฤษภาคม เงินเข้า "บัตรคนจน" วันไหนบ้าง?

              
ที่มา : กรมบัญชีกลาง