บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินในรอบวันที่ 22 มิ.ย. 2565 ผู้ที่มีสิทธิ เช็กรายละเอียดที่น่าสนใจ ทั้งหมดที่นี่ พร้อมหมายเลขช่องทางการติดต่อหากไม่ได้รับเงินตามกำหนด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 22 มิ.ย. มีเงินโอนเข้าบช. เช็กเลย

กรมบัญชีกลาง กำหนดการโอนเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 หลังจากได้โอนเงินงวดแรกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จำนวน 13.54 ล้านรายไปแล้วก่อนหน้านี้

 สำหรับงวด วันที่ 22 มิถุนายน 2565

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท 
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 

ในการโอนเงินรอบนี้ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 22 มิ.ย. มีเงินโอนเข้าบช. เช็กเลย

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 22 มิ.ย. มีเงินโอนเข้าบช. เช็กเลย อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 22 มิ.ย. มีเงินโอนเข้าบช. เช็กเลย

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 22 มิ.ย. มีเงินโอนเข้าบช. เช็กเลย

วันที่ 22 มิถุนายน

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท
 • กดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 22 มิ.ย. มีเงินโอนเข้าบช. เช็กเลย

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 22 มิ.ย. มีเงินโอนเข้าบช. เช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

ในรอบเดือนมิถุนายน ในวันที่ 15 มิ.ย. 2565 ทาง กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินให้กับผู้ถือบัตร รายละเอียดดังนี้

ตารางโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2565  

วันที่ 1 มิถุนายน

 • เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 •  กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
 • ค่าก๊าซหุงต้มจำนว 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)
 • ค่ารถโดยสาร บขส.  500 บาทต่อเดือน รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
 • ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 15 มิถุนายน

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 • 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)
 • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

วันที่ 18 มิถุนายน

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไป

วันที่ 22 มิถุนายน

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท
 • กดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

ผู้มีสิทธิ

สามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้จากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง เช่น Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application

หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ

ข่าวดี 23 เม.ย.65 นี้ พร้อมโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 งวดรวด

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 22 มิ.ย. มีเงินโอนเข้าบช. เช็กเลย เรียกว่าข่าวนี้ ได้ใจผู้สูงวัย รอรับเงินก้อน 23 เมษายนนนี้ ทางกรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ที่รู้จักในนาม บัตรคนจน ข่าวดีสุดปัง โอนทีเดียว 5 เดือนรวด

ภายหลังจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่เดือน ต.ค.2564 - ก.ย. 2565  

ประเด็นข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการจ่าย "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาท/เดือน
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท/เดือน

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 22 มิ.ย. มีเงินโอนเข้าบช. เช็กเลย

"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" กรมบุญชีกลาง จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ  

"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" โอนเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันไหน?

 • โอนงวดแรก ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 (ทีเดียว 5 เดือน) ในวันที่ 23 เมษายน 2565
 • งวดเดือนมีนาคม 2565       เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
 • งวดเดือนเมษายน 2565     เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 มิถุนายน 2565
 • งวดเดือนพฤษภาคม 2565  เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
 • งวดเดือนมิถุนายน 2565     เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 สิงหาคม 2565
 • งวดเดือนกรกฎาคม 2565   เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 กันยายน 2565

.

วงเงิน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 22 มิ.ย. มีเงินโอนเข้าบช. เช็กเลย

ข้อดีคือถอนเป็นเงินสดได้

สามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  02-109-2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 ในวัน และเวลาราชการ 

 

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 22 มิ.ย. มีเงินโอนเข้าบช. เช็กเลย

ขอขอบคุณที่มา : กรมบัญชีกลาง , กรมกิจการผู้สูงอายุ  

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด