กรมบัญชีกลาง โอนเงินให้กับ ผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ในวันนี้รวดเดียวถึง 5 เดือน ถอนเป็นเงินสดได้ ใครได้เท่าไหร่บ้างตรวจสอบที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 เมษายน 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน2565 

 

กรมบุญชีกลาง ได้โอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในวันนี้ (23 เม.ย.) โดยรายละเอียดในการโอนเงินมีดังนี้ 

  • ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 300 บาท ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์ 100 บาท/เดือน รวม 5 งวด เป็นเงิน 500 บาท
  • ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 200 บาท ซึ่งมีรายได้มากกว่า 30,000 -100,000 บาท/ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์ 50 บาท/เดือน รวม 5 งวด เป็นเงิน 250 บาท

 

เฮดังๆ ผู้สูงอายุถือบัตรคนจน วันนี้มีเงินโอน 5 เดือนรวด ถอนเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้ในการจ่ายยเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จะจ่ายเป็นระยะเวลา 10 เดือน งวดแรกเริ่มโอนในวันนี้ (23 เม.ย.) สำหรับเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 และงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565

 

สำหรับไทม์ไลน์ ที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีดังนี้

 

งวดแรก ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565

  • เงินโอนวันที่ 23 เมษายน 2565

งวดเดือนมีนาคม 2565

  • เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

งวดเดือนเมษายน 2565

  • เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 มิถุนายน 2565

งวดเดือนพฤษภาคม 2565

  • เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

งวดเดือนมิถุนายน 2565

  • เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 สิงหาคม 2565

งวดเดือนกรกฎาคม 2565

  • เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 กันยายน 2565

 

เฮดังๆ ผู้สูงอายุถือบัตรคนจน วันนี้มีเงินโอน 5 เดือนรวด ถอนเป็นเงินสดได้

สำหรับวงเงินดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน "ถุงเงินประชารัฐ" ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 

นอกจากนี้ ยังสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน และเวลาราชการ

 

เฮดังๆ ผู้สูงอายุถือบัตรคนจน วันนี้มีเงินโอน 5 เดือนรวด ถอนเป็นเงินสดได้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด