svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

หลายชาติเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้เพราะวิกฤตอาหาร-พลังงาน

12 เมษายน 2565

IMF เตือน วิกฤตอาหารและน้ำมันแพงทั่วโลกเนื่องจากสงครามในยูเครน จะทำให้ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ และจำเป็นต้องมีกลไกใหม่เพื่อให้ความช่วยเหลือ

หลายชาติเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้เพราะวิกฤตอาหาร-พลังงาน

 

วิตเตอร์ แกสปาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF และซีย์ลา ปาซาร์บาซิโอกลู หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ของ IMF ระบุในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ว่า สงครามในยูเครนเพิ่มความเสี่ยงให้การกู้ยืมของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในขณะที่การระบาดของโควิด-19 ทำให้รัฐบาลในหลายประเทศมีงบประมาณอย่างจำกัด จึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือระดับโลกเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้และป้องกันการผิดนัดชำระหนี้โดยไม่จำเป็น

 

จากฐานข้อมูลหนี้ทั่วโลกของ IMF ระบุว่า การกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้นจาก 228% เป็น 256% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั่วโลกในปี 2563 และหนี้สาธารณะคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 40% ของมูลค่าหนี้ทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งสูงที่สุดในรอบเกือบ 60 ปี 

 

 

หลายชาติเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้เพราะวิกฤตอาหาร-พลังงาน

 

นอกจากนี้เกือบ 60% ของจำนวนประเทศที่มีรายได้น้อยทั่วโลกกำลังเผชิญ หรือ เสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อาจยิ่งทำให้ประเทศที่มีพื้นฐานอ่อนแอ ต้องแบกต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มสูงขึ้น

 

รายงานระบุด้วยว่า ต่อจากนี้การปรับโครงสร้างหนี้จะมีมากขึ้น และควรมีกลไกในการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดทั้งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมถึงควรมีทางเลือกอื่น ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ ที่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในการผ่อนผันหนี้