เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี 2 ชุด ผ่าน "แอปเป๋าตัง" ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน เพียงแค่ประเมินความเสี่ยง ค้นหาหน่วยบริการ และรับชุดตรวจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รู้หรือไม่ เราสามารถใช้แอป "เป๋าตังค์"  เบิกชุดตรวจ ATK ได้ฟรี คนละ 2 ชุด ทุก ๆ  10 วัน ซึ่งเบิกได้ที่ร้านขายยา คลินิค ใกล้บ้านทั่วประเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การทำแบบประเมินหาความเสี่ยง เพื่อรับชุดตรวจ

1.เปิดหน้าเป๋าตัง กดเลือก ฟรีชุดตรวจโควิด

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี 2 ชุด ผ่าน "แอปเป๋าตัง"

2.กดเลือกหัวข้อ ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี 2 ชุด ผ่าน "แอปเป๋าตัง"

3. ให้กรอกแบบประเมิน โดยผู้ที่ต้องการรับชุดตรวจต้องเลือกจังหวัด และตอบแบบประเมินวิเคราะห์หาความเสี่ยง ข้อ 1- 3 ตามความจริง (ต้องกด มี 2 ใน 3 ข้อ ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับชุดตรวจฟรี)

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี 2 ชุด ผ่าน "แอปเป๋าตัง"

4.เมื่อประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว และทางแอปตรวจสอบว่าท่าน มีความเสี่ยงติดเชื้อจึงได้รับสิทธิขอรับชุดตรวจ 2 ชุด ที่หน่วยบริการภายในวันที่ทำแบบประเมินฯ

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี 2 ชุด ผ่าน "แอปเป๋าตัง"

ขั้นตอนที่ 2 การค้นหา หน่วยบริการใกล้ฉัน

1.สามารถค้นหาหน่วยรับบริการได้ที่ปุ่ม หน่วยบริการใกล้ฉัน เพื่อขอรับชุดตรวจ

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี 2 ชุด ผ่าน "แอปเป๋าตัง"

2.ตรวจสอบหน่วยบริการที่ใกล้เคียง (หากหน่วยบริการใดชุดตรวจหมด ทางแอปจะแสดงว่า ชุดตรวจหมด ให้ท่านเลือกหน่วยบริการอื่น ๆ )

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี 2 ชุด ผ่าน "แอปเป๋าตัง"

3.หลักจากเลือกหน่วยบริการได้แล้ว ท่านสามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบ และขอนัดรับชุดตรวจได้ (ภายในวันที่กำหนด)

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี 2 ชุด ผ่าน "แอปเป๋าตัง"

 

ขั้นตอนที่ 3 การรับชุดตรวจ

1.เมื่อถึงหน่วยบริการที่ร่วมโครงการแล้ว ให้ท่านเข้าแอปเป๋าตังอีกครั้ง เลือกเมนู ฟรีชุดตรวจโควิด และกดปุ่มสแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี 2 ชุด ผ่าน "แอปเป๋าตัง"

2.แจ้งเภสัชกร และสแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี 2 ชุด ผ่าน "แอปเป๋าตัง"

3.เมื่อรับชุดตรวจแล้ว ให้ท่านทำการตรวจด้วยตนเองที่บ้าน

เปิดวิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี 2 ชุด ผ่าน "แอปเป๋าตัง"

หลังจากตรวจแล้ว ถ้าผลเป็นบวกสามารถลงทะเบียนเข้ารับการรักษา Home Isolation ของ สปสช. โดยเลือกช่องทางการรักษาตัวที่พักปัจจุบัน หรือรักษาตัวที่ภูมิลำเนาได้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด