ปีนี้ขับรถถังแบบออนไลน์ไปก่อน! กองทัพบกแจ้งจัดกิจกรรมวันเด็กปี 65 ผ่านระบบออนไลน์ 8 ม.ค.นี้ พร้อมเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมงานแบบออนไลน์ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและหน่วยทหารต่างๆ ทั่วประเทศ 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (7 ม.ค.) กองทัพบกแจ้งการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 65 ในรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างจินตนาการไห้รู้งานด้านความมั่นคง เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ เสริมสร้างความรักความสามัคคี มีจิตอาสา และที่สำคัญให้เด็กได้รู้จักทหารผ่านภารกิจต่างๆ ของกองทัพและการใช้ยุทโธปกรณ์ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กได้ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต ซึ่งทุกกิจกรรมจะนำเสนอด้วยระบบออนไลน์ รับของแจกของรางวัลจัดส่งให้ถึงบ้าน จัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันที่ 8 ม.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.

     สามารถร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live ของหน่วยทหารอาทิ กรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs (กองทัพบกส่วนกลาง) วันเด็กกองทัพ (กองทัพภาคที่1) ,กองทัพภาคที่ 2 ,กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ,กองทัพภาคที่ 4 ,ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ,ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 

 

กองทัพบกแจ้งจัดงานวันเด็กออนไลน์ พร้อมไลฟ์แจกของขวัญ 8 ม.ค.นี้
 

     โดยกองทัพบกขอเชิญชวนผู้ปกครอง นำบุตรหลานร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กของกองทัพบกทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและหน่วยทหารต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านโซเชียลมีเดียในระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เติบโตเป็นเยาวชนคนดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

 

แฟ้มภาพกิจกรรมวันเด็กของกองทัพบก